El passat dijous 28 de novembre Solidaritat Antirepresiva de Terrassa (SAT) i la Candidatura d’Unitat Popular de Terrassa (CUP) vam presentar una sèrie de precs i preguntes al Ple de l’Ajuntament respecte la sentència del cas de Mònica.  Volem expressar la nostra disconformitat respecte la resposta que ens va donar el Govern Municipal ja que no ens va respondre, i en fer-ho, va ser molt superficial.

Tot i reconèixer que l’agent amb número de placa 153 s’havia excedit en les seves funcions no pensen emprendre cap acció, considerant que els fets no són prou greus. I sota el pretext d’una sentència que encara no és ferma eviten posicionar-se i prendre cap mesura al respecte. Tampoc no se’ns va contestar el cost del procés judicial, on el consistori s’hi va presentar com a acusació particular. Ni se’ns va facilitar els expedients disciplinaris que demanàvem dels agents del GIE.

Degut a que no és la primera vegada que demanem més transparència davant els abusos de poder, com per exemple amb  l’assassinat de Jonathan Carrillo, considerem que els Precs i preguntes com a mecanisme de participació ciutadana no son útils, entre d’altres, perquè no permet dret a rèplica.

Ens agradaria creure que l’Ajuntament està compromès amb la prevenció de la tortura, contra la impunitat i els abusos policials, però no veiem un posicionament clar sinó que més aviat una voluntat de permissivitat davant casos com aquests.

Terrassa, desembre del 2103

SAT