En motiu de la manifestació que es celebrarà a Bilbo el dia 7 de gener en defensa dels i les preses polítiques, dins del nou marc polític a Euskal Herria, un grup de persones hem considerat necessari la presència de companys i companyes dels Països Catalans per donar suport i participar d’aquest nou context.

Aquesta manifestació va acompanyada d’un seguit de demandes clares i bàsiques per a un procés de pau, dirigides a les autoritats pertinents perquè les posin en funcionament de manera immediata:

1 – Que els i les preses basques siguin traslladades a Euskal Herria.

2 – La derogació de la doctrina 197/2006 que s’aplica a l’Estat espanyol que suposaria la sortida de les i els presos que ja han complert la seva condemna.

3 – La desactivació de la Cadena Perpètua que s’imposa a l’Estat francès, donant pas així a la llibertat condicional dels i les preses polítiques.

4 – L’alliberament de les i els presos que han complert tres quartes parts de la seva condemna.

5 – L’alliberament de les i els presos greument malalts i la presa de mesures per a l’assistència sanitària adequada de les i els presos que pateixen diverses malalties.

6 – Que la política penitenciària que apliquen els Estats espanyol i francès es situï en claus de resolució per incidir en positiu a la via oberta per a la solució del conflicte que viu el País Basc.

Per aquest motiu s’ha organitzat un autobús que sortirà el dissabte 7 de gener del 2012 des del barri de Sants (7:30 del matí) fins a Bilbo. Aquest arribarà al migdia per a participar a la manifestació a les 17:30 de la tarda. Tornarem diumenge al matí cap a Barcelona.

El preu de l’autobús serà d’un màxim de 40 euros i us hi podeu apuntar fent un e-mail a bus7gener@gmail.com o a les llistes que trobareu a la Torna (Gràcia) o al Casal Independentista de Sants.

cartell de l’autobús dels PPCC a Euskal Herria: 7 de GENER A BILB a4

 

Per signar el manifest de la manifestació a nivell individual o col·lectiu podeu anar a la següent pàgina web, on hi ha el manifest i on podeu signar: http://kolosalaizangoda.info/