Repressió

FAÇANA KASALET

ALERTA! EL KASALET EN PERILL!

CAMPANYA:

        adhesions individuals (2)

        adhesions x colectiu (1)

QUI I QUÈ HI HA AL DARRERA DE VISOLGRAN SL?

QUI I QUÈ HI HA AL DARRERA DE VISOLGRAN SL, L’EMPRESA QUE VOL DESALLOTJAR EL KASALET?

L’empresa Visolgran SL es va crear l’any 2005, una data que no és casual, ja que és el mateix any en el que es va formalitzar la compra venda del Kasalet i les finques del costat. Tot apunta a que van crear l’empresa per poder fer la compra dels immobles a través d’una persona jurídica amb els conseqüents beneficis que això suposa. Aquests eren propietat d’una altra empresa, Solucions Químiques i Tècniques SL, que estava estretament relacionada amb Visolgran SL i altres empreses, sota el nom de SolQuiTec 2 SL. Sembla talment com si anessin creant empreses i s’anessin venent els immobles entre ells.

L’empresa, que quan es va crear tenia un capital inicial de 250.000 €, no disposa d’una seu social coneguda i pròpia en la que desenvolupa l’activitat que se’n desprèn del seu objecte social i en un principi estava situada en un despatx d’ advocats del carrer Rosselló de Barcelona. Actualment tenen la seu inscrita a un despatx d’advocats del carrer del Vall de Terrassa.

Però les extranyes coincidències continuen i es van fent més grans a mesura que es va estirant del fil. Hem descobert que hi ha moltes més empreses del mateix estil que Visolgran SL i SolQuiTec 2 SL. A més, els seus administradors són quasi bé els mateixos i van canviant els càrrecs entre ells periòdicament.

Per començar trobem una estreta relació amb una coneguda immobiliària de Terrassa, Finques Vidal-Gomà. I és que entre els càrrecs directius de Solucions Químiques i Tècniques SL hi trobem als dos principals directius de Finques Vidal-Gomà, Emiliano Lázaro Gomà, i Jose Luís Rodriguez Vidal. També hi apareix Javier Cunill Solà, relacionat amb l’empresa SL Hilaturas Badiella, coneguda empresa tèxtil terrassenca que van reorientar el negoci cap a la compra-venda d’immobles.

Una altra prova més d’aquestes relacions, és que Solucions Químiques i Tècniques SL va ser absorbida per VitalHogar 96 SL, de la qual  Emiliano Lázaro Gomà i Jose Luís Rodriguez Vidal, entre d’altres, en són els directius. Aquests, alhora, són els directius també, juntament amb Arie Karaso, de SolQuiTec 2 SL. De fet ambdues empreses tenien la seu a les oficines de Finques Vidal-Gomà, a la Rambla de Terrassa.

Amb Arie Karaso Capelouto trobem la relació amb Visolgran SL (l’empresa que ha denunciat al Kasalet), i és que juntament amb Emiliano Lazaro Gomà i Javier Cunill Sola han tingut càrrecs directius a Visolgran SL, Cunill fins al 2006 i Gomà fins al 2010. Actualment Arie Karaso és el que ostenta el càrrec directiu principal a l’empresa Visolgran SL.

Si mirem les empreses amb que estan relacionats cadascú veiem clarament que estan relacionades entre elles com si formessin un entramat.

  • Arie Karaso Capelouto ha estat i/o està relacionat (entre d’altres empreses) amb:

Absis immobiliària 2006 SL, Insogar SL, Layns 2010 SL, SolQuiTec 2 SL, Visolgran SL

  • Javier Cunill Solà ha estat i/o està relacionat (entre d’altres empreses) amb les mateixes empreses que Arie Karaso:

Absis immobiliària 2006 SL, Insogar SL, Layns 2010 SL, SolQuiTec 2 SL, Visolgran SL.

I, a més, amb:

Solucions Químiques i Tècniques SL, Gestió Casa Jove SL, Bonvilar SL, Finques Vidal-Gomà SL, Dalcaba Egara SL, Dalcagrup Holding SL, Basolkam SL, SL Hilaturas Badiella, Emprestur Innovaciones SL, Housing 2005 SL.

  • Emiliano Lázaro Gomà ha estat i/o està relacionat(entre d’altres empreses) amb la majoria d’empreses on hi ha Arie Karaso i Javier Cunill:

Solucions Químiques i Tècniques SL, Absis immobiliària 2006 SL, Insogar SL, SolQuiTec 2 SL, Visolgran SL. Basolkam SL, Emprestur Innovaciones SL, Finques Vidal-Gomà SL.

I a més amb:

Vidal-Gomà Gestió SL, Immobiliària Vidal-Gomà SL, Gestió d’immobles Matadepera SL, Inversions Cova Simanya SL, VitalHogar 96 SL, Arrels Jove SL, Mobiral SL, Celsus Altamira Promociones SL, Inversions El Òbits SL, Casa Roc 96 SL, Promou CT Vallès SL, i moltes més.

Podem constatar doncs, que la persona de més rellevància és Emiliano Lázaro Gomà, tant per volum d’empreses on hi té càrrecs, com per l’importància d’aquestes (Finques Vidal-Gomà té un capital social de 4.296.240,00 €). Aquest fet, juntament amb la interrelació entre Solucions Químiques i Tècniques SL, Visolgran SL, SolQuiTec 2 SL i Finques Vidal-Gomà, ens fa pensar que precisament és aquesta última empresa la que veritablement està al darrera de tota aquest entramat, amb Emiliano Lázaro Gomà, i Jose Luís Rodriguez Vidal al capdavant.

Com podem deduir de tot plegat, ens trobem davant un sistema d’ingenieria financera que permet a totes aquestes persones formar un entramat d’empreses, dels quals és molt difícil seguir-ne la pista, amb les quals poden traficar comprant i venent immobles, obtenint d’aquesta manera importants beneficis econòmics.

No sabem del cert si el que fan és legal, o s’aprofiten d’aquest entramat per tal d’esquivar lleis i impostos, però el que sí que tenim clar és que per nosaltres és completament injust i immoral. No pot ser que l’habitatge quedi convertit en un negoci, que serveixi per mercadejar amb ell i per l’enriquiment d’uns pocs. L’habitatge és, o hauria de ser, un dret bàsic per tothom, la infrautilització d’inmobles i l’incompliment de la funció social de l’habitatge per part d’empresaris que especulen amb un dret fonamental, no s’hauria de permetre.

Això pren més rellevància encara si tenim en compte que el dret a l’habitatge està «suposadament» garantit a la Constitució, però la realitat és que es veu vulnerat constantment dia rere dia. Moltes persones no poden pagar el lloguer, no poden pagar la hipoteca, no poden comprar una casa per viure, degut als preus abusius que precisament imposen aquestes empreses immobiliàries i aquests especuladors. Això comporta que moltes persones siguin desallotjades o desnonades de les cases on viuen i es vegin condemnades a una vida de misèria.

Amb el cas del Kasalet, no només es vol fer fora a les persones que hi viuen, que li han donat vida a un espai que estava abandonat i en condicions insalubres garantint així la funció social d’aquest inmoble, sinó que a més es vol acabar amb un projecte social amb més de 17 anys de vida. No pot ser que iniciatives completament immorals i fetes per particulars amb l’únic objectiu d’obtenir beneficis econòmics que només beneficien a uns pocs, passin per sobre d’iniciatives populars i col·lectives que beneficien tant a la ciutat com a la societat en general.

Per acabar contestant les preguntes que ens feiem a l’inici podem dir que el que hi ha darrera de Visolgran SL no és una simple empresa propietària del Kasalet, sinó un autèntic entramat d’empreses, que mouen milions d’euros, que posseeixen infinitat d’immobles i propietats i que es dediquen a mercadejar amb aquestes amb l’únic objectiu d’enriquir-se sense importar-los  res més que el benefici econòmic.

I queda clar també que qui hi ha darrera de Visolgran SL és Finques Vidal-Gomà, una de les empreses immobiliàries més conegudes a la ciutat de Terrassa, que vol amagar la seva activitat especuladora darrera un entramat d’empreses que li fan la feina bruta.

Des del kasalet no pararem de demanar-los que retirin la demanda, mitjançant la qual sol·liciten el desallotjament, fins que s’asseguin a parlar i solucionar aquest conflicte d’una forma dialogada.

I encara que ho aconseguim, la nostra lluita pel dret a l’habitatge digne, la utilització de l’okupació d’espais abandonats, i la defensa de l’autogestió i l’assemblearisme com a forma d’organització, continuarà fins que aquests drets no estiguin garantits i fins que, entre totes, acabem amb l’especulació, el capitalisme i la misèria i injustícies que genera.

KasaletManifest_S

ACTIVITATS DE SUPORT:

foto de El Kasalet (Terrassa).

foto de El Kasalet (Terrassa).

foto de El Kasalet (Terrassa).

intro[1]

– EL KASALET SOM TOTES –

ENCENEM LA FLAMA DE LA SOLIDARITAT!

El Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney, conegut per moltes com «El Kasalet», es troba en perill de desallotjament arran d’una demanda de l’empresa «Visolgran S.L.». Aquesta ha manifestat que vol fer fora tant als col·lectius del Kasalet, com a una família que viu en una de les finques adjacents, amb l’objectiu de vendre-les més endavant. Sembla que ens trobem un cop més davant d’una entitat que respon al típic model d’empresa fantasma amb l’únic objectiu de mercadejar i especular tot venent i comprant cases.

L’immoble on es troba el Kasalet va ser okupat a finals dels anys 90 per un grup de joves de l’Assemblea d’Okupes de Terrassa i del col·lectiu Acció Autònoma i va ser inicialment destinat com a habitatge i espai de reunió. Anys després es va començar a realitzar un procés de reforma i rehabilitació de l’espai que va culminar al març del 2005 amb l’obertura de l’espai com a centre social sota el nom de Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney.

El Kasalet ha estat durant tots aquests anys un punt de trobada per a molts col·lectius de la ciutat, que l’han fet servir com a espai de reunió, com a espai d’agitació on fer xerrades, debats, projeccions de pel·lícules i documentals, exposicions. Actualment al Kasalet s’hi reuneixen «Rudes Rebels», SAT, AEDI, Egarenka de Tralla i l’Assemblea del Kasalet, que gestiona i organitza les activitats mensuals de l’espai.

Davant la manca d’espais a la ciutat on les persones puguin organitzar-se lliurement, i existint molts espais abandonats, vam okupar el Kasalet per donar resposta a aquesta necessitat. Un altre dels motius que ens van portar alliberar l’espai és perquè creiem que el dret a un habitatge digne ha de prevaldre sobre el dret a la propietat i no pot ser trepitjat pels negocis i els beneficis de les immobiliàries i altres empreses especuladores. Són empreses com la que ara vol fer-nos fora, esperar a que pugi el preu, vendre i guanyar més diners i, finalment, fer pisos caríssims que només podrà comprar una minoria enriquida.

Totes aquestes injustícies contra les quals lluitem des del Kasalet no són més que diverses cares d’un mateix problema, i aquest es diu capitalisme. Explotació, misèria, control social, repressió,… exercit des d’una minoria contra la resta de la població amb l’objectiu de crear una societat submisa i obedient, on els rics cada dia ho són més i la pobresa, la precarietat i les desigualtats no paren de créixer.

Restem a l’espera de quina és la postura que pren l’Ajuntament davant d’aquest fet i de la problemàtica que estem denunciant. A les seves mans hi ha l’opció de posicionar-se a favor dels veïns i veïnes de la ciutat o, per contra, fer-ho amb les empreses que fa ja tants anys que no paren de precaritzar-nos la vida.

Però sobretot fem una crida a totes les persones, col·lectius de Terrassa i d’arreu a solidaritzar-se amb el Kasalet. A participar de la campanya per tal de que es retiri la demanda i poder aconseguir que els 17 anys de vida d’aquest espai okupat, 12 anys com a projecte social obert a la ciutat, no siguin silenciats i així poder continuar amb la seva tasca social i reivindicativa.

La ciutadania i la vila de Terrassa no es poden permetre la pèrdua d’espais de lluita i de crítica al sistema establert que ens vol condemnar a una vida gris, de submissió i passivitat, on els nostres drets com a persones siguin trepitjats cada dia sense oposició. Davant d’això hi contraposem color, alegria i rebel·lió. Defensarem l’autogestió, els espais lliures i les ganes de somiar en un món millor per a totes, sense explotades ni explotació, sense oprimides ni opressió.

Ens veiem als carrers.

El Kasalet som totes.

MANIFEST EN PDF:manifest oficial (1)

—————————————————————

EL KASALET SOM TOTES

ATUREM EL DESALLOTJAMENT!

El Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney, conegut per moltes com «El Kasalet», es troba en perill de desallotjament arran d’una demanda de l’empresa «Visolgran S.L.», propietària de la finca on es troba el Kasalet i 3 finques més. Aquesta ha manifestat que vol fer fora tant als col·lectius del Kasalet, com a una família que viu en una de les finques adjacents, amb l’objectiu de vendre-les més endavant. Un cop més ens trobem davant d’una entitat que respon al típic model d’empresa fantasma, sense cap objectiu definit, amb seus virtuals a despatxos d’advocats, amb la finalitat de mercadejar i especular tot venent i comprant cases. La informació que tenim, pel moment, és que diversos dels membres de Visogran S.L. estan relacionats amb «Finques Vidal-Gomà», coneguda immobiliària terrassenca.

L’immoble on es troba el Kasalet va ser okupat a finals dels anys 90 per un grup de joves de l’Assemblea d’Okupes de Terrassa i del col·lectiu Acció Autònoma i va ser inicialment destinat com a habitatge. L’edifici portava anys abandonat i va haver de ser rehabilitat (sanejament d’arrebossats que queien, arreglar goteres i reposar teules de la teulada, posar tela asfàltica a la terrassa,…).

L’any 2003 l’edifici va deixar de tenir la funció d’habitatge i va ser destinat definitivament com a espai de reunió i d’agitació del col·lectiu Acció Autònoma, del qual formaven part diverses persones de les que hi vivien. Llavors es va començar a realitzar un procés de reforma i rehabilitació de l’espai (es van tirar envans, es van col·locar bigues de reforç, es va fer de nou la xarxa elèctrica, es va fer mobiliari, es va pintar,…) que va culminar al març del 2005 amb l’obertura de l’espai com a centre social sota el nom de Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney.

Es va dedicar el nom de l’espai al company Joan Berney, sociòleg i anarquista de Sant Celoni, resident a Terrassa des de feia molts anys. Fou membre actiu dels moviments socials de moltes ciutats, entre elles la nostra, on havia col·laborat estretament amb l’Assemblea d’Okupes i Acció Autònoma, i malauradament ens va deixar poc temps abans d’inaugurar l’espai que també ell, amb les seves pròpies mans, havia ajudat a fer possible.

El Kasalet ha estat durant tots aquests anys un punt de trobada per a molts col·lectius de la ciutat (Assemblea d’Okupes de Terrassa, Acció Autònoma, «Solidaritat Antirepressiva de Terrassa» (SAT) Distribuïdora Alternativa La Bruixa, Secció Muntanya, Assemblea de Joves Independentistes de Terrassa (AJIT), Assemblea Popular de Terrassa (APT),«Associació Espai Democràtic Intercultural» (AEDI), els col·lectius llibertaris Jovent Combatiu, Gata Àcrata i Batzac, Artesana-artesans/es per l’autogestió, Fira Rebel, Hacklab AltCtrlSupr, el col·lectiu feminista «Rudes Rebels», el col·lectiu musico-cultural «Egarenka de Tralla»), que l’han fet servir com a espai de reunió, com a espai d’agitació on fer xerrades, debats, projeccions de pel·lícules i documentals, exposicions.

Actualment al Kasalet s’hi reuneixen «Rudes Rebels», SAT, AEDI, Egarenka de Tralla i l’Assemblea del Kasalet, que gestiona i organitza les activitats mensuals de l’espai. Entre aquestes trobem la Secció Muntanya del Kasalet que organitza cada diumenge final de mes excursions pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt des de fa més de 10 anys, o les classes de Txi-Kun cada dimecres des de ja fa un any, per esmentar-ne algunes.

El Kasalet ha estat un espai de socialització tant de les diferents persones que conformen els col·lectius com moltes d’altres que hi han passat . També ha servit perquè molts col·lectius poguessin autofinançar-se a través de la barra i de la cuina organitzant vermuts i pintxo-potes, dinars i sopars, festes, concerts, cabarets,… Alhora també ha servit com a escola de formació en molts sentits, tant a nivell pràctic de moltes feines (aprendre d’electricista, de llauner, de fuster, de paleta, de cuiner,…), com a la lluita (aprendre a fer cartells, comunicats, encartellar, organitzar jornades, manis, concentracions, rodes de premsa,…) i a nivell teòric (formacions, debats, campanyes,..).

Des del Kasalet sempre hem apostat per l’autogestió com a forma de treballar, sense dependre de cap institució, de cap subvenció, i sense que ningú ens digués el que havíem de fer. Defensem l’acció directa com una de les eines per solucionar els problemes socials que patim. Davant la manca d’espais a la ciutat on les persones pugin organitzar-se lliurement, i existint molts espais abandonats, vam okupar el Kasalet per donar resposta a aquesta necessitat. Hem estat solidaris amb moltes lluites tant de la ciutat com de fora, donant veu a moltes causes i col·laborant física, política i econòmicament amb elles.

Un altre dels aspectes que hem treballat i denunciat és l’especulació que va patir la ciutat durant la bombolla immobiliària i que encara continua avui en dia. El fet de mantenir espais buits esperant que en pugi el preu, el fet de mercadejar amb els habitatges, el fet de mantenir preus elevadíssims que no es corresponen amb la realitat, que fan que moltes persones siguin desnonades per no poder pagar, o que la joventut no es pugui emancipar de casa dels pares i mares,… són fets intolerables. Si l’estat els permet, nosaltres no. I per això seguim okupant i animant a tothom a fer-ho. Perquè el dret a un habitatge digne ha de prevaldre sobre el dret a la propietat. Els drets bàsics no poden ser trepitjats pels negocis i els beneficis de les immobiliàries i altres empreses especuladores. I això mateix és el que volen fer amb les finques on es troba el Kasalet i la família que encara hi viu. Volen fer-nos fora, esperar a que pugi el preu, vendre i treure més diners i, finalment, fer pisos caríssims que només podrà comprar una minoria enriquida.

Totes aquestes injustícies contra les quals lluitem des del Kasalet no són més que diverses cares d’un mateix problema, i aquest es diu capitalisme. Explotació, misèria, control social, repressió,… exercit des d’una minoria contra la resta de la població amb l’objectiu de crear una societat submisa i obedient, on els rics cada dia ho són més i la pobresa i precarietat no para de créixer.

Restem a l’espera també de quina és la postura que pren l’Ajuntament davant d’aquest fet i de la problemàtica que estem denunciant, que afecta de ple no només al Kasalet sinó també a la nostra ciutat. Volem creure que l’especulació, l’enriquiment d’empreses en detriment de projectes socials, la necessitat d’espais on les persones es puguin desenvolupar, entre d’altres, són temes suficientment importants com perquè l’ajuntament en prengui part. A les seves mans hi ha l’opció de posicionar-se a favor dels veïns i veïnes de la ciutat o, per contra, fer-ho amb les empreses que fa ja tants anys que no paren de precaritzar-nos la vida.

Però sobretot fem una crida a totes les persones, col·lectius de Terrassa i d’arreu a solidaritzar-se amb el Kasalet. A participar de la campanya per tal de que es retiri la demanda i poder aconseguir que els 17 anys de vida d’aquest espai okupat, 12 anys com a projecte social obert a la ciutat, no siguin silenciats i així poder continuar amb la seva tasca social i reivindicativa. La ciutadania i la vila de Terrassa no es poden permetre la pèrdua d’espais de lluita i de crítica al sistema establert que ens vol condemnar a una vida gris, de submissió i passivitat, on els nostres drets com a persones siguin trepitjats cada dia sense oposició. Davant d’això hi contraposem color, alegria i rebel·lió. Defensarem l’autogestió, els espais lliures i les ganes de somiar en un món millor per a totes, sense explotades ni explotació, sense oprimides ni opressió.

Ens veiem als carrers.

El Kasalet som totes!!!

 

—————————————————————————————–

ALERTA PERILL DESALLOTJAMENT!!!

El Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney, conegut com “El Kasalet” ha rebut una citació del jutjat de 1a instància n.2 de Terrassa.

Tot fa pensar que ha començat un procediment per fer-nos fora i acabar amb el projecte d’autogestió, espai de trobada de col•lectius i de persones, i sobretot de critica i agitació social que significa el Kasalet a la nostra ciutat.

Us demanem que estigueu atentes a properes convocatòries perquè en breu tindrem més informació i començarem a preparar una campanya per defensar el Kasalet amb l’ajuda de totes!

Salut I força!

Assemblea del kasalet

FAÇANA KASALET

citaciokasalet

 

 

torxes16

Marxa de torxes a Terrassa en solidaritat amb els i les preses polítiques.

torxes16

pedro 16

Justícia per Pedro! Assassinat l’any 1992 per un policia que segueix en llibertat.

pedro 16

SOLIDARITAT AMB LES QUE LLUITEN! L’ERMENGOL MAI ESTARÀ SOL

La matinada d’aquest dilluns cremava a Terrassa la furgoneta particular d’Ermengol Gassiot, secretari general de la Confederació Genereal del Treball (CGT). Malgrat que encara restem a l’espera de conèixer el resultat de la investigació, que efectua la policia científica del Mossos d’Esquadra, que un foc cremés el seu vehicle, en extranyes circumstàncies, és un fet sumament preocupant.

I és que, a banda de ser l’Ermen amic, l’Ermen professor, l’Ermen pare, l’Ermen terrassenc, etc… L’Ermengol Gassiot també és un veterà activista social implicat en diversos moviments socials com el de l’insubmissió a l’exèrcit, l’Assemblea d’Okupes de Terrassa o el moviment antifeixista. I encara més: La cara visble, en l’actualitat, d’un sindicat de classe caracteritzat per la seva combativitat contra els forts i la seva tendresa amb els dèbils. Justament el contrari que altres models sindicals. Per això és que el foc resulta tant preocupant. Perquè ha cremat la furgoneta d’un ciutadà de terrassa, però alhora també d’un important i conegut activista social i un actiu sindicalista.

La investigació del cas encara no ha pogut determinar si la causa de l’incendi ha estat fortuïta, fet que demostraria que ha estat un fet casual, o si, pel contrari, ha estat intencionada i estariem davant d’un cas d’atac incendiari. Per això cal mantenir la prudència en el tractament dels fets. Tanmateix, sembla estranya la coincidència entre el foc, la víctima i el context dels fets. Normalment aquests incidents es donen en nits de revetlla o en caps de setmana, i la majoria de vegades el motiu és la crema d’un contenidor que propaga el foc als vehicles del costat. En aquest cas era la nit de diumenge a dilluns, i el vehicle es trobava a la meitat d’un carrer i lluny de qualsevol contenidor. El foc no va començar al motor sinó que es va originar a la zona dels seients i a partir d’aquí es va estendre cap al motor i la resta del vehicle. Es van trobar pocs vidres a l’exterior fet que podria mostrar un incendi interior i algun tipus d’explosió que els expulsés cap a fora. En canvi, la majoria de vidres estaven a l’interior del vehicle, fet que es dona quan es trenquen els vidres des de l’exterior cap a l’interior.

Tampoc cal oblidar que, aquest darrer any, Gassiot ha rebut amenaces per part de feixistes a través de Twitter en dues ocasions; una d’elles, de ben a prop, arran de criticar la presència de neonazis -de l’entorn del Vallés Occidental- al campus de la UAB. I també cal recordar el procés repressiu i judicial obert contra el propi Gassiot i altres 26 companyes de la UAB, motivat per les protestes contra el Pla Bolonya i l’anomenada “okupació” del Rectorat de Bellaterra, que els ha comportat unes peticions fiscals de fins a 11 anys de presó. Per aquest motiu hi ha engegada una campanya de suport i denúncia anomenada “Som 27 i més”, que precisament la setmana passada va fer una manifestació sorpresa pels carrers del centre de Barcelona.

Tot i els fets exposats fins ara, i a l’espera dels resultats de l’investigació sobre les causes de l’incendi, no volem caure en alarmismes ni en suposicions. No volem creure que hagi estat un atac contra la seva persona motivada per la seva trajectòria de lluita social i sindical. Però sí que volem deixar ben clar que en el cas que fos així, l’Ermen i la seva familia mai estaran sols, som moltes les persones i col·lectius que estem i estarem sempre al seu costat. Si es confirmés que es tracta d’un atac per motius polítics seria un fet lamentable i condemnable per totes les persones que defensem la llibertat i la justícia social. Però alhora, lluny d’atemorir-nos, l’únic que aconseguiria és demostrar-nos que anem pel bon camí, reafirmar-nos encara més en les nostres conviccions i animar-nos a seguir lluitant amb més força que mai. Perquè mai podran fer res contra un poble viu, unit, alegre i combatiu. Ens veiem als carrers!

Solidaritat Antirepressiva de Terrassa. 22 de Setembre del 2016.

Adhesions al comunicat:

– Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Terrassa (FAVT).

– Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana de Terrassa (CEAC).

– Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa (PDSPT).

– Col·lectiu aturats de més de 50.

– EUiA Terrassa.

– La Xarxa Popular de Solidaritat de Terrassa (XSP)

– Rudes Rebels

– Guerrilla dels Cossos

– Biterna

– Casal de la Dona

– Quart Creixent.

– CGT Terrassa

– CGT Catalunya

– CGT Ensenyament.

– CUP Terrassa

– CUP Nacional.

– Arran Terrassa.

– Espai de defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa (EDDHST).

– Coordinadora Obrera Sindical, Vallès (COS).

– Associació Espai Democràtic Intercultural (AEDI).

– Kasalet.

– Observatori Ciutadà Municipal de Terrasssa (OCM).

– Casal Popular Atzur.

– Embat Vallès Occidental

 

Verkami «Furgoneta Solidària»

(projecte solidari per comprar una nova furgoneta a l’Ermen i la Laia.

https://www.verkami.com/projects/15938-furgoneta-solidaria#

Dels 4000€ inicials que es demanavem, avui a 22 de setembre del 2016, a les 16h de la tarda, ja s’han superat i s’ha assolit una xifra de 6180€. Tot el que superi la xifra dels 4000€ anirà destinat a la campanya antirepressiva «27 i més».

Roda de premsa en suport al nostre company Ermengol

Arrel del succés de diumenge nit, en que es va cremar el cotxe de l’Ermengol Gassiot, membre dels moviments socials d Terrassa i secretari general d CGT, des de Solidaritat Antirepressiva d Terrassa hem decidit donar una resposta immediata amb una roda de premsa que es realitzara demà dijous 22 de setembre del 2016.

🕗demà dijous, 12.30h
🏡Davant el mercat de la independència de Terrassa
🎥 Roda de premsa de suport i denúncia.

📢 Si ens toquen a una, ens toquen a totes.

rescat

Acte a Terrassa pel 15è aniversari de Rescat

rescat

detencionsracistescartell

JUDICI A QUATRE PERSONES DETINGUDES PER MOTIUS RACIALS

detencionsracistescartell

Aquest proper dimecres 17 de febrer a les 10h. es celebrarà un judici contra una companya i tres companys d’origen marroquí, membres dels moviments socials de Terrassa, que van ser agredits, i posteriorment detinguts, pels mossos d’esquadra a finals de gener de l’any 2013. Arran d’aquella detenció van ser denunciats i acusats de diversos delictes.

La companya està acusada d’un delicte d’atemptat a l’autoritat pel qual la fiscalia demana 2 anys de presó i d’una falta de lesions per la qual demana una pena multa de 60 dies a 15 euros (900€) o 30 dies de presó en cas d’impagament. A més, la petició s’extén a una indemnització de 420€ a un dels agents. Un dels companys està acusat dels delictes d’atemptat a l’autoritat i de lesions pels quals la fiscalia demana 2 anys i 1 any de presó respectivament i una indemnització a un dels agents de 1920€. Als dos companys restants els acusen d’un delicte de resistència pel qual se’ls demana 1 any de presó a cadascú. Les 4 persones encausades també van presentar denúncies contra els agents que els van agredir i detenir però en el seu cas van ser arxivades.

Els fets es remonten al dissabte 26 de Gener 2013, quan, el que havia de ser una intervenció rutinària, per part dels mossos d’esquadra, per una queixa per soroll en un pis on un grup de persones celebrava un sopar, va esdevenir una actuació violenta i de caire racista.

Cap a la una de la matinada, el grup d’amigues i amics es disposava a abandonar el pis on es trobaven per respecte als veïns, que els havien demanat que no fessin més soroll. En aquest moment, un fort dispositiu dels Mossos d’Esquadra sense el número d’identificació visible estaven esperant-los dins l’escala, impedint que ningú pogués abandonar l’habitatge. Mentre els altres van tornar cap a dins obligats per aquests, un dels assistents al sopar va quedar-se parlant amb els agents i, al treure el seu telèfon mòbil de la butxaca, va ser colpejat repetidament per l’esquena per un d’ells, en una reacció desmesurada i inexplicable. Tot seguit va ser reduït per els agents i va quedar immobilitzat bocaterrosa. Alarmats pels cops i els crits d’auxili del company, cinc de les persones van intentar sortir del pis a ajudar-lo i també van ser amenaçades i agredides.

L’operació va ser duta a terme per un nombrós grup d’agents dels Mossos, uniformats i de paisà, que va acabar amb sis persones ferides i amb la detenció de quatre d’elles. Abans d’arribar a comissaria, van passar per la Mútua de Terrassa on van ser examinats pels metges que, pressionats per dos superiors dels mossos, els van atendre de manera precària i superficial.

Posteriorment, els agents implicats en les detencions, van justificar que el motiu de la seva presència va ser degut a la pressumpta trucada d’un veí que els va informar que havia sentit els crits d’una dona i que, degut a aquesta trucada, van creure que podia haver-hi indicis de violència de gènere. Si el motiu era realment aquest, entenem que no està justificada la violència amb que va acabar la intervenció ja que quan van trucar a la porta, tant la propietària del pis, com un dels homes que hi havia al sopar, es van identificar i van desmentir que hi hagués hagut cap tipus de baralla ni cap episodi de violència de gènere.

Ens trobem davant un nou cas de violència policial desmesurada, en la qual hi veiem una clara connotació racista. Entenem que les detencions es van produir estrictament per motius ètnics i racials, i no per cap altra raó, ja que no hi havia cap motiu per detenir ningú aquella nit. Estem convençudes que no s’hagués dut a terme cap actuació policial fora de la normalitat si les persones que feien la festa haguéssin tingut un altre color de pell.

Una altra vegada, la ciutadania de Terrassa es veu desprotegida davant actituds il·legals, aquest cop per part dels Mossos d’Esquadra, que són consentides i emparades per les institucions públiques de la ciutat i del país. Els últims anys hi ha hagut un degoteig de casos en què els diferents cossos policials que operen a Terrassa detenen a persones, les agredeixen i després les acusen d’atemptat a l’autoritat per justificar la seva actitud violenta en l’exercici de les seves funcions, i en algunes ocasions també per criminalitzar els moviments socials de la ciutat.

Per tots els motius exposats, des de Solidaritat Antirepressiva de Terrassa(SAT), Unitat Contra el Feixisme i el Racisme de Terrassa(UCFR) i l’Associació Espai Democràtic Intercultural(AEDI) demanem l’absolució per a totes les persones acusades. Així com també exigim que s’esclareixin aquest i tots els casos de violència policial i que s’apliquin les mesures necessàries perquè aquests casos no tornin a succeir, i alhora que les persones i institucions implicades assumeixin responsabilitats.

Finalment mostrem tota la nostra solidaritat cap a les companyes represaliades i convidem a tothom a assistir a una concentració de suport que realitzarem el mateix dia del judici, 17 de febrer, a les 9:30h. del matí. Així com també agrairiem la difusio del cas i la convocatòria de la concentració

cartellmodpoli

Trenquem amb els models policials repressius


cartellmodpoli

Dóna suport al manifest i rep informació de la campanya: https://t.co/uzpfHZPwsD
 CAP QUERELLA ENS PODRÀ ATURAR

Corren mals temps per als moviments populars i per a tots aquells col∙lectius i persones que són crítiques amb les institucions o els poders fàctics. Els drets socials són constantment arraconats en detriment de seguir mantenint certs privilegis a grups minoritaris molt influents. Perpetuant, d’aquesta manera, vells costums que no són propis del que hauria de ser la quotidianitat democràtica.

Malauradament, i com ja hem estat denunciant des dels moviments socials des de fa molts anys, a Terrassa aquesta situació no és una excepció. I d’aquesta manera es fa molt difícil impulsar per beneficiar el conjunt de la ciutadania, així com la lluita per convertir la ciutat en un espai més digne socialment, en el que poder presumir de respecte entre les persones i pels Drets Humans, és feixuga i desagraïda.

És una realitat que es criminalitza i persegueix política, policial i judicialment a molts dels col∙lectius que treballen per proposar alternatives constructives al model social que se’ns imposa des de les institucions i que denúncien les injustícies que es deriven a aquest. Són una molèstia que cal desactivar i anul∙lar per tots els mitjans i, si cal, amb una guerra subterrània bruta i indecent.

Darrerament però, aquestes propostes crítiques i que pretenen ser altaveu dels sectors més silenciats, estan guanyant ressò gràcies a determinades opcions polítiques que han aconseguit tenir representació i veu a l’ajuntament.

Fet que està causant un profund malestar en certs col∙lectius poc propensos a fer autocrítica. És el cas d’un grup de 15 agents del cos de la Policia Municipal de Terrassa, que davant d’un exercici democràtic i plenament legítim com és la crítica feta mitjançant les intervencions en un plenari de l’ajuntament, han decidit interposar una querella per injúries i calúmnies a la regidora de la Candidatura d’Unitat Popular de Terrassa.

Els col∙lectius sotasignants lamentem rotundament aquest fet. Però no només això, sinó que volem pronunciar el nostre enèrgic rebuig a aquesta querella, que considerem que no té cap mena de fonament legal i que ha estat feta de forma reactiva i des de la incapacitat de fer autocrítica. Creiem que hi ha enuig en aquesta decisió, perquè és evident que si certes paraules han molestat tant, molt probablement és perquè els mateixos autors de la querella són conscients de la veracitat d’aquestes i perquè no volen haver d’enfrontar-se amb més veritats incòmodes a partir d’ara. Una querella és una solució còmode i sense

massa riscos, sobretot quan ni tan sols s’han atrevit a fer-la donant nom i cognoms, i és una resposta que passa a l’atac en comptes d’aportar diàleg i arguments per al debat. Tot plegat ens porta a pensar que no hi ha ganes de progressar i que certes persones creuen que la forma en la que han estat actuant els darrers anys és modèlica i immillorable, quan en realitat la percepció de la ciutadania no és precisament aquesta.

Així doncs, per aquests motius, demanem als agents implicats que retirin aquesta querella i que apostin per un camí més valent i constructiu. D’igual manera, els convidem a ells i a la resta d’agents dels cossos de seguretat de la ciutat, a que optin per mostrar el seu descontent mitjançant un diàleg previ a la via judicial. Si senten que alguna de les manifestacions fetes en nom d’una part de la ciutadania a les institucions en relació a la seva feina són ofensives o no s’ajusten a la realitat, han de poder vehicular aquesta disconformitat d’una manera més pausada i positiva. Està a les seves mans.

Aprofitem també per instar a què es comenci a treballar per un model de policia de proximitat, que ha d’apostar per la vetlla dels drets de la ciutadania i allunyar-se del model policial repressiu que entenem que hi ha ara mateix a Terrassa. Creiem que és possible si ens fixem, per exemple, en ciutats com Sabadell o Badalona, que ja estan treballant en aquesta direcció.

Finalment, volem agrair en general a la Candidatura d’Unitat Popular per donar veu dins les institucions a reivindicacions que fa anys fem des dels moviments socials i que fins ara havien estat silenciades i obviades, i en concret a la regidora objecte de la querella per la integritat i el coratge que està mostrant dia rere dia. No estàs sola!

Solidaritat Antirepressiva de Terrassa – Alerta Solidària

Comunicat en pdf: comunicat querella pdf

————————————————————

“Trenquem amb els models policials repressius”

Fem front comú a la querella presentada per 15 policies municipals contra la regidora de la CUP de Terrassa!

El passat mes de desembre hem tingut notícia d’una querella presentada per quinze agents de la policia municipal contra la regidora de la CUP de Terrassa. El motiu d’aquesta és un suposat delicte d’injúries i calúmnies, que s’hauria comès durant l’exposició d’una proposta de resolució al Ple de l’Ajuntament de la ciutat. En aquesta es demanava la dissolució del grup d’antidisturbis de la policia local i es va fer esment a diversos casos de repressió policial i d’abusos de poder que han tingut lloc a Terrassa els darrers anys.

És per tot això que des de la CUP de Terrassa, d’Alerta Solidària i de Solidaritat Antirepressiva de Terrassa hem consensuat la necessitat d’iniciar una campanya per respondre al què considerem un assetjament injustificat. No podem fer cap passa enrere si volem una transformació social real.

Els objectius principals de la campanya són: donar suport emocional i polític a la persona implicada en el procediment judicial, respondre a l’assetjament per tallar-lo de soca-rel, dissoldre el grup d’antidisturbis de la policia local i proposar un nou model policial basat en la proximitat.

∙ Calendari:

– Divendres 15 de gener 18h

Presentació de la campanya a càrrec dels col∙lectius organitzadors.

Xerrada a la sala d’actes d’Amics de les Arts sobre els models policials presentada per Joan Tamayo, advocat i activista pels drets humans.

Ponents: – Albert Boada (regidor de la Crida per Sabadell)

– Dolors Sabater (alcaldessa de Badalona per Guanyem)

– David Fernández (CUP Nacional)

– Divendres 22 de gener 10h

Roda de premsa als Jutjats de Terrassa, coincidint amb la conciliació prèvia de la querella contra la regidora de la CUP. Amb Benet Salellas (advocat i Diputat de la CUP al Parlament de Catalunya) i representants de la CUP de Terrassa, Alerta Solidària i SAT.

– Dijous 28 de gener 19h

Concentració al Raval de Montserrat coincidint amb el Ple de l’ajuntament.

Ple a l’ajuntament on es presentarà la Proposta de Resolució per dissoldre el GIP (grup d’antidisturbis de la policia municipal).

Us esperem a totes les convocatòries!

CUP Terrassa – Alerta Solidària – Solidaritat Antirepressiva de Terrassa

Campanya en pdf: CampanyaQuerella

———————————————————

NOTÍCIES RELACIONADES AMB LA CAMPANYA: http://sat-terrassa.cat/campanyes/trenquem-amb-els-models-policials-repressius/noticies-publicades-relacionades

preses15

SETMANA de LLUITA, SOLIDARITAT, RECORD I DENÚNCIA

marxa15

pedro15

ereccions15

ucfr15

A TERRASSA A LES 20H DAVANT L’AJUNTAMENT DE TERRASSSA,

TOTES AMB LES PRESES POLÍTIQUES

preses15

esther terrassa

26N: Passi de documental “A tu què et sembla” i reflexió amb els seus autors i Esther Quintana

esther terrassa