4fatzur

Els diners de la kafeta i el sopar aniran a les despeses per les sancions de l’1 de maig del 2012 a Terrassa.