marxa15

pedro15

ereccions15

ucfr15

A TERRASSA A LES 20H DAVANT L’AJUNTAMENT DE TERRASSSA,

TOTES AMB LES PRESES POLÍTIQUES

preses15