CAMPANYA:

        adhesions individuals (2)

        adhesions x colectiu (1)

QUI I QUÈ HI HA AL DARRERA DE VISOLGRAN SL?

QUI I QUÈ HI HA AL DARRERA DE VISOLGRAN SL, L’EMPRESA QUE VOL DESALLOTJAR EL KASALET?

L’empresa Visolgran SL es va crear l’any 2005, una data que no és casual, ja que és el mateix any en el que es va formalitzar la compra venda del Kasalet i les finques del costat. Tot apunta a que van crear l’empresa per poder fer la compra dels immobles a través d’una persona jurídica amb els conseqüents beneficis que això suposa. Aquests eren propietat d’una altra empresa, Solucions Químiques i Tècniques SL, que estava estretament relacionada amb Visolgran SL i altres empreses, sota el nom de SolQuiTec 2 SL. Sembla talment com si anessin creant empreses i s’anessin venent els immobles entre ells.

L’empresa, que quan es va crear tenia un capital inicial de 250.000 €, no disposa d’una seu social coneguda i pròpia en la que desenvolupa l’activitat que se’n desprèn del seu objecte social i en un principi estava situada en un despatx d’ advocats del carrer Rosselló de Barcelona. Actualment tenen la seu inscrita a un despatx d’advocats del carrer del Vall de Terrassa.

Però les extranyes coincidències continuen i es van fent més grans a mesura que es va estirant del fil. Hem descobert que hi ha moltes més empreses del mateix estil que Visolgran SL i SolQuiTec 2 SL. A més, els seus administradors són quasi bé els mateixos i van canviant els càrrecs entre ells periòdicament.

Per començar trobem una estreta relació amb una coneguda immobiliària de Terrassa, Finques Vidal-Gomà. I és que entre els càrrecs directius de Solucions Químiques i Tècniques SL hi trobem als dos principals directius de Finques Vidal-Gomà, Emiliano Lázaro Gomà, i Jose Luís Rodriguez Vidal. També hi apareix Javier Cunill Solà, relacionat amb l’empresa SL Hilaturas Badiella, coneguda empresa tèxtil terrassenca que van reorientar el negoci cap a la compra-venda d’immobles.

Una altra prova més d’aquestes relacions, és que Solucions Químiques i Tècniques SL va ser absorbida per VitalHogar 96 SL, de la qual  Emiliano Lázaro Gomà i Jose Luís Rodriguez Vidal, entre d’altres, en són els directius. Aquests, alhora, són els directius també, juntament amb Arie Karaso, de SolQuiTec 2 SL. De fet ambdues empreses tenien la seu a les oficines de Finques Vidal-Gomà, a la Rambla de Terrassa.

Amb Arie Karaso Capelouto trobem la relació amb Visolgran SL (l’empresa que ha denunciat al Kasalet), i és que juntament amb Emiliano Lazaro Gomà i Javier Cunill Sola han tingut càrrecs directius a Visolgran SL, Cunill fins al 2006 i Gomà fins al 2010. Actualment Arie Karaso és el que ostenta el càrrec directiu principal a l’empresa Visolgran SL.

Si mirem les empreses amb que estan relacionats cadascú veiem clarament que estan relacionades entre elles com si formessin un entramat.

  • Arie Karaso Capelouto ha estat i/o està relacionat (entre d’altres empreses) amb:

Absis immobiliària 2006 SL, Insogar SL, Layns 2010 SL, SolQuiTec 2 SL, Visolgran SL

  • Javier Cunill Solà ha estat i/o està relacionat (entre d’altres empreses) amb les mateixes empreses que Arie Karaso:

Absis immobiliària 2006 SL, Insogar SL, Layns 2010 SL, SolQuiTec 2 SL, Visolgran SL.

I, a més, amb:

Solucions Químiques i Tècniques SL, Gestió Casa Jove SL, Bonvilar SL, Finques Vidal-Gomà SL, Dalcaba Egara SL, Dalcagrup Holding SL, Basolkam SL, SL Hilaturas Badiella, Emprestur Innovaciones SL, Housing 2005 SL.

  • Emiliano Lázaro Gomà ha estat i/o està relacionat(entre d’altres empreses) amb la majoria d’empreses on hi ha Arie Karaso i Javier Cunill:

Solucions Químiques i Tècniques SL, Absis immobiliària 2006 SL, Insogar SL, SolQuiTec 2 SL, Visolgran SL. Basolkam SL, Emprestur Innovaciones SL, Finques Vidal-Gomà SL.

I a més amb:

Vidal-Gomà Gestió SL, Immobiliària Vidal-Gomà SL, Gestió d’immobles Matadepera SL, Inversions Cova Simanya SL, VitalHogar 96 SL, Arrels Jove SL, Mobiral SL, Celsus Altamira Promociones SL, Inversions El Òbits SL, Casa Roc 96 SL, Promou CT Vallès SL, i moltes més.

Podem constatar doncs, que la persona de més rellevància és Emiliano Lázaro Gomà, tant per volum d’empreses on hi té càrrecs, com per l’importància d’aquestes (Finques Vidal-Gomà té un capital social de 4.296.240,00 €). Aquest fet, juntament amb la interrelació entre Solucions Químiques i Tècniques SL, Visolgran SL, SolQuiTec 2 SL i Finques Vidal-Gomà, ens fa pensar que precisament és aquesta última empresa la que veritablement està al darrera de tota aquest entramat, amb Emiliano Lázaro Gomà, i Jose Luís Rodriguez Vidal al capdavant.

Com podem deduir de tot plegat, ens trobem davant un sistema d’ingenieria financera que permet a totes aquestes persones formar un entramat d’empreses, dels quals és molt difícil seguir-ne la pista, amb les quals poden traficar comprant i venent immobles, obtenint d’aquesta manera importants beneficis econòmics.

No sabem del cert si el que fan és legal, o s’aprofiten d’aquest entramat per tal d’esquivar lleis i impostos, però el que sí que tenim clar és que per nosaltres és completament injust i immoral. No pot ser que l’habitatge quedi convertit en un negoci, que serveixi per mercadejar amb ell i per l’enriquiment d’uns pocs. L’habitatge és, o hauria de ser, un dret bàsic per tothom, la infrautilització d’inmobles i l’incompliment de la funció social de l’habitatge per part d’empresaris que especulen amb un dret fonamental, no s’hauria de permetre.

Això pren més rellevància encara si tenim en compte que el dret a l’habitatge està «suposadament» garantit a la Constitució, però la realitat és que es veu vulnerat constantment dia rere dia. Moltes persones no poden pagar el lloguer, no poden pagar la hipoteca, no poden comprar una casa per viure, degut als preus abusius que precisament imposen aquestes empreses immobiliàries i aquests especuladors. Això comporta que moltes persones siguin desallotjades o desnonades de les cases on viuen i es vegin condemnades a una vida de misèria.

Amb el cas del Kasalet, no només es vol fer fora a les persones que hi viuen, que li han donat vida a un espai que estava abandonat i en condicions insalubres garantint així la funció social d’aquest inmoble, sinó que a més es vol acabar amb un projecte social amb més de 17 anys de vida. No pot ser que iniciatives completament immorals i fetes per particulars amb l’únic objectiu d’obtenir beneficis econòmics que només beneficien a uns pocs, passin per sobre d’iniciatives populars i col·lectives que beneficien tant a la ciutat com a la societat en general.

Per acabar contestant les preguntes que ens feiem a l’inici podem dir que el que hi ha darrera de Visolgran SL no és una simple empresa propietària del Kasalet, sinó un autèntic entramat d’empreses, que mouen milions d’euros, que posseeixen infinitat d’immobles i propietats i que es dediquen a mercadejar amb aquestes amb l’únic objectiu d’enriquir-se sense importar-los  res més que el benefici econòmic.

I queda clar també que qui hi ha darrera de Visolgran SL és Finques Vidal-Gomà, una de les empreses immobiliàries més conegudes a la ciutat de Terrassa, que vol amagar la seva activitat especuladora darrera un entramat d’empreses que li fan la feina bruta.

Des del kasalet no pararem de demanar-los que retirin la demanda, mitjançant la qual sol·liciten el desallotjament, fins que s’asseguin a parlar i solucionar aquest conflicte d’una forma dialogada.

I encara que ho aconseguim, la nostra lluita pel dret a l’habitatge digne, la utilització de l’okupació d’espais abandonats, i la defensa de l’autogestió i l’assemblearisme com a forma d’organització, continuarà fins que aquests drets no estiguin garantits i fins que, entre totes, acabem amb l’especulació, el capitalisme i la misèria i injustícies que genera.

KasaletManifest_S

ACTIVITATS DE SUPORT:

foto de El Kasalet (Terrassa).

foto de El Kasalet (Terrassa).

foto de El Kasalet (Terrassa).

intro[1]

– EL KASALET SOM TOTES –

ENCENEM LA FLAMA DE LA SOLIDARITAT!

El Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney, conegut per moltes com «El Kasalet», es troba en perill de desallotjament arran d’una demanda de l’empresa «Visolgran S.L.». Aquesta ha manifestat que vol fer fora tant als col·lectius del Kasalet, com a una família que viu en una de les finques adjacents, amb l’objectiu de vendre-les més endavant. Sembla que ens trobem un cop més davant d’una entitat que respon al típic model d’empresa fantasma amb l’únic objectiu de mercadejar i especular tot venent i comprant cases.

L’immoble on es troba el Kasalet va ser okupat a finals dels anys 90 per un grup de joves de l’Assemblea d’Okupes de Terrassa i del col·lectiu Acció Autònoma i va ser inicialment destinat com a habitatge i espai de reunió. Anys després es va començar a realitzar un procés de reforma i rehabilitació de l’espai que va culminar al març del 2005 amb l’obertura de l’espai com a centre social sota el nom de Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney.

El Kasalet ha estat durant tots aquests anys un punt de trobada per a molts col·lectius de la ciutat, que l’han fet servir com a espai de reunió, com a espai d’agitació on fer xerrades, debats, projeccions de pel·lícules i documentals, exposicions. Actualment al Kasalet s’hi reuneixen «Rudes Rebels», SAT, AEDI, Egarenka de Tralla i l’Assemblea del Kasalet, que gestiona i organitza les activitats mensuals de l’espai.

Davant la manca d’espais a la ciutat on les persones puguin organitzar-se lliurement, i existint molts espais abandonats, vam okupar el Kasalet per donar resposta a aquesta necessitat. Un altre dels motius que ens van portar alliberar l’espai és perquè creiem que el dret a un habitatge digne ha de prevaldre sobre el dret a la propietat i no pot ser trepitjat pels negocis i els beneficis de les immobiliàries i altres empreses especuladores. Són empreses com la que ara vol fer-nos fora, esperar a que pugi el preu, vendre i guanyar més diners i, finalment, fer pisos caríssims que només podrà comprar una minoria enriquida.

Totes aquestes injustícies contra les quals lluitem des del Kasalet no són més que diverses cares d’un mateix problema, i aquest es diu capitalisme. Explotació, misèria, control social, repressió,… exercit des d’una minoria contra la resta de la població amb l’objectiu de crear una societat submisa i obedient, on els rics cada dia ho són més i la pobresa, la precarietat i les desigualtats no paren de créixer.

Restem a l’espera de quina és la postura que pren l’Ajuntament davant d’aquest fet i de la problemàtica que estem denunciant. A les seves mans hi ha l’opció de posicionar-se a favor dels veïns i veïnes de la ciutat o, per contra, fer-ho amb les empreses que fa ja tants anys que no paren de precaritzar-nos la vida.

Però sobretot fem una crida a totes les persones, col·lectius de Terrassa i d’arreu a solidaritzar-se amb el Kasalet. A participar de la campanya per tal de que es retiri la demanda i poder aconseguir que els 17 anys de vida d’aquest espai okupat, 12 anys com a projecte social obert a la ciutat, no siguin silenciats i així poder continuar amb la seva tasca social i reivindicativa.

La ciutadania i la vila de Terrassa no es poden permetre la pèrdua d’espais de lluita i de crítica al sistema establert que ens vol condemnar a una vida gris, de submissió i passivitat, on els nostres drets com a persones siguin trepitjats cada dia sense oposició. Davant d’això hi contraposem color, alegria i rebel·lió. Defensarem l’autogestió, els espais lliures i les ganes de somiar en un món millor per a totes, sense explotades ni explotació, sense oprimides ni opressió.

Ens veiem als carrers.

El Kasalet som totes.

MANIFEST EN PDF:manifest oficial (1)

—————————————————————

EL KASALET SOM TOTES

ATUREM EL DESALLOTJAMENT!

El Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney, conegut per moltes com «El Kasalet», es troba en perill de desallotjament arran d’una demanda de l’empresa «Visolgran S.L.», propietària de la finca on es troba el Kasalet i 3 finques més. Aquesta ha manifestat que vol fer fora tant als col·lectius del Kasalet, com a una família que viu en una de les finques adjacents, amb l’objectiu de vendre-les més endavant. Un cop més ens trobem davant d’una entitat que respon al típic model d’empresa fantasma, sense cap objectiu definit, amb seus virtuals a despatxos d’advocats, amb la finalitat de mercadejar i especular tot venent i comprant cases. La informació que tenim, pel moment, és que diversos dels membres de Visogran S.L. estan relacionats amb «Finques Vidal-Gomà», coneguda immobiliària terrassenca.

L’immoble on es troba el Kasalet va ser okupat a finals dels anys 90 per un grup de joves de l’Assemblea d’Okupes de Terrassa i del col·lectiu Acció Autònoma i va ser inicialment destinat com a habitatge. L’edifici portava anys abandonat i va haver de ser rehabilitat (sanejament d’arrebossats que queien, arreglar goteres i reposar teules de la teulada, posar tela asfàltica a la terrassa,…).

L’any 2003 l’edifici va deixar de tenir la funció d’habitatge i va ser destinat definitivament com a espai de reunió i d’agitació del col·lectiu Acció Autònoma, del qual formaven part diverses persones de les que hi vivien. Llavors es va començar a realitzar un procés de reforma i rehabilitació de l’espai (es van tirar envans, es van col·locar bigues de reforç, es va fer de nou la xarxa elèctrica, es va fer mobiliari, es va pintar,…) que va culminar al març del 2005 amb l’obertura de l’espai com a centre social sota el nom de Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney.

Es va dedicar el nom de l’espai al company Joan Berney, sociòleg i anarquista de Sant Celoni, resident a Terrassa des de feia molts anys. Fou membre actiu dels moviments socials de moltes ciutats, entre elles la nostra, on havia col·laborat estretament amb l’Assemblea d’Okupes i Acció Autònoma, i malauradament ens va deixar poc temps abans d’inaugurar l’espai que també ell, amb les seves pròpies mans, havia ajudat a fer possible.

El Kasalet ha estat durant tots aquests anys un punt de trobada per a molts col·lectius de la ciutat (Assemblea d’Okupes de Terrassa, Acció Autònoma, «Solidaritat Antirepressiva de Terrassa» (SAT) Distribuïdora Alternativa La Bruixa, Secció Muntanya, Assemblea de Joves Independentistes de Terrassa (AJIT), Assemblea Popular de Terrassa (APT),«Associació Espai Democràtic Intercultural» (AEDI), els col·lectius llibertaris Jovent Combatiu, Gata Àcrata i Batzac, Artesana-artesans/es per l’autogestió, Fira Rebel, Hacklab AltCtrlSupr, el col·lectiu feminista «Rudes Rebels», el col·lectiu musico-cultural «Egarenka de Tralla»), que l’han fet servir com a espai de reunió, com a espai d’agitació on fer xerrades, debats, projeccions de pel·lícules i documentals, exposicions.

Actualment al Kasalet s’hi reuneixen «Rudes Rebels», SAT, AEDI, Egarenka de Tralla i l’Assemblea del Kasalet, que gestiona i organitza les activitats mensuals de l’espai. Entre aquestes trobem la Secció Muntanya del Kasalet que organitza cada diumenge final de mes excursions pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt des de fa més de 10 anys, o les classes de Txi-Kun cada dimecres des de ja fa un any, per esmentar-ne algunes.

El Kasalet ha estat un espai de socialització tant de les diferents persones que conformen els col·lectius com moltes d’altres que hi han passat . També ha servit perquè molts col·lectius poguessin autofinançar-se a través de la barra i de la cuina organitzant vermuts i pintxo-potes, dinars i sopars, festes, concerts, cabarets,… Alhora també ha servit com a escola de formació en molts sentits, tant a nivell pràctic de moltes feines (aprendre d’electricista, de llauner, de fuster, de paleta, de cuiner,…), com a la lluita (aprendre a fer cartells, comunicats, encartellar, organitzar jornades, manis, concentracions, rodes de premsa,…) i a nivell teòric (formacions, debats, campanyes,..).

Des del Kasalet sempre hem apostat per l’autogestió com a forma de treballar, sense dependre de cap institució, de cap subvenció, i sense que ningú ens digués el que havíem de fer. Defensem l’acció directa com una de les eines per solucionar els problemes socials que patim. Davant la manca d’espais a la ciutat on les persones pugin organitzar-se lliurement, i existint molts espais abandonats, vam okupar el Kasalet per donar resposta a aquesta necessitat. Hem estat solidaris amb moltes lluites tant de la ciutat com de fora, donant veu a moltes causes i col·laborant física, política i econòmicament amb elles.

Un altre dels aspectes que hem treballat i denunciat és l’especulació que va patir la ciutat durant la bombolla immobiliària i que encara continua avui en dia. El fet de mantenir espais buits esperant que en pugi el preu, el fet de mercadejar amb els habitatges, el fet de mantenir preus elevadíssims que no es corresponen amb la realitat, que fan que moltes persones siguin desnonades per no poder pagar, o que la joventut no es pugui emancipar de casa dels pares i mares,… són fets intolerables. Si l’estat els permet, nosaltres no. I per això seguim okupant i animant a tothom a fer-ho. Perquè el dret a un habitatge digne ha de prevaldre sobre el dret a la propietat. Els drets bàsics no poden ser trepitjats pels negocis i els beneficis de les immobiliàries i altres empreses especuladores. I això mateix és el que volen fer amb les finques on es troba el Kasalet i la família que encara hi viu. Volen fer-nos fora, esperar a que pugi el preu, vendre i treure més diners i, finalment, fer pisos caríssims que només podrà comprar una minoria enriquida.

Totes aquestes injustícies contra les quals lluitem des del Kasalet no són més que diverses cares d’un mateix problema, i aquest es diu capitalisme. Explotació, misèria, control social, repressió,… exercit des d’una minoria contra la resta de la població amb l’objectiu de crear una societat submisa i obedient, on els rics cada dia ho són més i la pobresa i precarietat no para de créixer.

Restem a l’espera també de quina és la postura que pren l’Ajuntament davant d’aquest fet i de la problemàtica que estem denunciant, que afecta de ple no només al Kasalet sinó també a la nostra ciutat. Volem creure que l’especulació, l’enriquiment d’empreses en detriment de projectes socials, la necessitat d’espais on les persones es puguin desenvolupar, entre d’altres, són temes suficientment importants com perquè l’ajuntament en prengui part. A les seves mans hi ha l’opció de posicionar-se a favor dels veïns i veïnes de la ciutat o, per contra, fer-ho amb les empreses que fa ja tants anys que no paren de precaritzar-nos la vida.

Però sobretot fem una crida a totes les persones, col·lectius de Terrassa i d’arreu a solidaritzar-se amb el Kasalet. A participar de la campanya per tal de que es retiri la demanda i poder aconseguir que els 17 anys de vida d’aquest espai okupat, 12 anys com a projecte social obert a la ciutat, no siguin silenciats i així poder continuar amb la seva tasca social i reivindicativa. La ciutadania i la vila de Terrassa no es poden permetre la pèrdua d’espais de lluita i de crítica al sistema establert que ens vol condemnar a una vida gris, de submissió i passivitat, on els nostres drets com a persones siguin trepitjats cada dia sense oposició. Davant d’això hi contraposem color, alegria i rebel·lió. Defensarem l’autogestió, els espais lliures i les ganes de somiar en un món millor per a totes, sense explotades ni explotació, sense oprimides ni opressió.

Ens veiem als carrers.

El Kasalet som totes!!!

 

—————————————————————————————–

ALERTA PERILL DESALLOTJAMENT!!!

El Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney, conegut com “El Kasalet” ha rebut una citació del jutjat de 1a instància n.2 de Terrassa.

Tot fa pensar que ha començat un procediment per fer-nos fora i acabar amb el projecte d’autogestió, espai de trobada de col•lectius i de persones, i sobretot de critica i agitació social que significa el Kasalet a la nostra ciutat.

Us demanem que estigueu atentes a properes convocatòries perquè en breu tindrem més informació i començarem a preparar una campanya per defensar el Kasalet amb l’ajuda de totes!

Salut I força!

Assemblea del kasalet

FAÇANA KASALET

citaciokasalet