Detencions Racistes

INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA DetencionsRacistes26G:

http://sat-terrassa.cat/campanyes/detencions-racistes/detencionsracistes26g