Comunicats

21-05-2014

Absolució total de la Monika!!!

Salut companyes i companys, ATENCIÓ!!!

La Sala 2na de lo Penal del Tribunal Suprem ha acceptat i resolt favorablement  el recurs de cassació contra la sentència de l’Audiència Provincial de Bcn que condemnava a la Monika pel cas del GIE de Terrassa. El resultat ha estat  que  el Suprem ha anul·lat la sentència del Provincial que condemnava a Monika i després ha emès una segona sentència on declarava la seva ABSOLUCIÓ!!!

Per tant s’ha assolit un dels objectius de la campanya que eral’absolució total de la Monika!!! Ara ens queda la dissolució del GIE.

En nom de SAT i Acció Autònoma  felicitem a la Monika per aquesta absolució final després de 7 anys de procedimenti agraïm a totes les persones i col·lectius que han participat i col·labora’t en la campanya de suport perquè és gràcies a totes vosaltres que ho hem aconseguit.

Ni un pas enrere!

La lluita és l’únic camí!

————————————————————————————————

16-12-2013

NOTA DE PREMSA PREGUNTA PLE EN RELACIÓ A LA CAMPANYA:

MÒNICA ABSOLUCIÓ, GIE DISSOLUCIÓ

El passat dijous 28 de novembre Solidaritat Antirepresiva de Terrassa (SAT) i la Candidatura d’Unitat Popular de Terrassa (CUP) vam presentar una sèrie de precs i preguntes al Ple de l’Ajuntament respecte la sentència del cas de Mònica.  Volem expressar la nostra disconformitat respecte la resposta que ens va donar el Govern Municipal ja que no ens va respondre, i en fer-ho, va ser molt superficial.

Tot i reconèixer que l’agent amb número de placa 153 s’havia excedit en les seves funcions no pensen emprendre cap acció, considerant que els fets no són prou greus. I sota el pretext d’una sentència que encara no és ferma eviten posicionar-se i prendre cap mesura al respecte. Tampoc no se’ns va contestar el cost del procés judicial, on el consistori s’hi va presentar com a acusació particular. Ni se’ns va facilitar els expedients disciplinaris que demanàvem dels agents del GIE.

Degut a que no és la primera vegada que demanem més transparència davant els abusos de poder, com per exemple amb  l’assassinat de Jonathan Carrillo, considerem que els Precs i preguntes com a mecanisme de participació ciutadana no son útils, entre d’altres, perquè no permet dret a rèplica.

Ens agradaria creure que l’Ajuntament està compromès amb la prevenció de la tortura, contra la impunitat i els abusos policials, però no veiem un posicionament clar sinó que més aviat una voluntat de permissivitat davant casos com aquests.

Terrassa, desembre del 2103

SAT

——————————————————————————————————————

24-11-2013

PREC I PREGUNTA A L’AJUNTAMENT

DAVANT LA SENTÈNCIA DE LA MÒNICA.

   Desprès de 6 anys i 6 mesos la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona ha absolt la Mònica, membre dels moviments socials de Terrassa, dels delictes d’atemptat a l’autoritat i lesions. Tanmateix, l’ha condemnada a pagar 700€ per una “falta de respecte i consideració”, per una “falta de maltractament d’obra” i per una “falta de lesions” als agents de l’autoritat, i a pagar el 60% de les despeses judicials.

   Alhora l’agent n.153 de la policia municipal de Terrassa, adscrit al GIE, ha estat condemnat a pagar 450€ per la falta de lesions i un 10% de les despeses judicials, però absolt del delicte de tortures contra la integritat moral. L’agent n.  272, que va ser acusat i jutjat pels mateixos fets, ha estat absolt.

   Per aquest motiu, el dijous 14 de novembre, es va anunciar per escrit a l’Audiència Provincial de Barcelona la intenció de la Mònica, de recórrer la Sentència dictada per la Secció Segona d’aquest tribunal mitjançant la interposició d’un Recurs de Cassació al Tribunal Suprem.

  A l’esmentat Recurs se sol·licitarà que la Sala emeti Sentència absolent la Mónica de les faltes per les que ha estat condemnada. Alhora que pretén que, tant l’agent número153 com l’agent número 272 siguin condemnats per un delicte de tortures, fent-se una revisió de la Sentència, ja que entenem que ni de bon tros es pot considerar que s’hagi fet justícia amb aquesta resolució.

   Cal remarcar com a positiu que és la primera vegada que és condemna a un agent del GIE de la Policia Municipal de Terrassa, sent un pas endavant en la lluita per la fi de la impunitat i la violència policial. També serveix per donar la raó a la campanya de denuncia pública realitzada.

PREGUEM.

   PRIMER.– Preguem que s’emeti un comunicat públic, expressant:

   -La posició de l’equip de govern, en vers la Sentencia de l’Audiència Provincial de Barcelona de data 7 de novembre 2013, per la qual es condemna l’agent nº 153 del GIE, a una falta de lesions contra la Sra. (cognom de la Mónica).

   -El cost de la defensa jurídica dels agents nº 153 i nº 272 del GIE, i qui se n’ha fet càrrec d’aquest.

    SEGON. Que l’equip de govern faci públic:

   -El costos del procediment judicial.

   -Qui se n’ha fet càrrec.

 I si ha estat amb fons municipals, que s’obligui a l’agent nº 153 a assumir-los.

 Entenem, que els ciutadans de Terrassa, no han de pagar les despeses judicials d’un agent que lesiona els ciutadans.

   TERCER.- La inhabilitació permanent per l’exercici de la professió amb la conseqüent expulsió  del cos de l’agent nº 153, tan bon punt esdevingui ferma la condemna.

  QUART.– Demanem que es facin públics els expedients disciplinaris oberts als agents del GIE, com un exercici de transparència i una mostra de bona voluntat per part de l’Ajuntament, per tal d’evitar que casos com aquests es tornin a repetir.

   També demanem la desaparició d’aquest grup policial d’intervenció especial, entenent que és innecessari i que utilitza formes de treball basades en la violència, que no respecten en absolut els drets fonamentals bàsics en l’exercici de la Potestat Sancionadora, pròpia del seu càrrec.

   CINQUÈ.– Demanem que els grups polítics del consistori facin públic:

   – El seu posicionament vers els fets.

   – I condemnin la impunitat i brutalitat judicial.

   PREGUNTEM.

1.- Quines son les mesures que heu pres o penseu prendre davant la condemna de l’agent nº 153 tant en relació a l’agent, com de cara a la ciutadania?

2.- Quines son les funcions del Consell de Seguretat ciutadana?

3.- Si el consell té com a finalitat l’assessorament i redacció de propostes i plans d’actuació en matèria de seguretat ciutadana, quines propostes o plans d’actuació concretes s’han pres des del Consell davant d’aquests fets?

4.- Quins mecanismes accessibles a la ciutadania ens proposeu per a resoldre i treballar aquests casos d’impunitat i abús policial oberts a la ciutat de Terrassa?

 Seguim alçant la veu:

Mònica AbsolucióTotal! GIE Dissolució definitiva!

   El passat dijous 14 de novembre, es va comunicar per escrit a l’Audiència Provincial de Barcelona la intenció de la Mònica, membre dels moviments socials de Terrassa, de recórrer a la sentència dictada per la Secció Segona d’aquest tribunal mitjançant la interposició d’un recurs de casació al Tribunal Suprem. Aquest recurs es presentarà amb la voluntat d’aconseguir l’absolució total de la Mònica, després que el passat 7 de novembre fos condemnada a pagar 700€ per una “falta de respecte i consideració”, per una “falta de maltracte d’obra” i per una “falta de lesions lleus” als agents de l’autoritat i a pagar el 60% de les despeses judicials.

   Alhora el recurs pretén que tant l’agent n.153 de la policia municipal de Terrassa, adscrit al GIE(Grup d’Intervenció Especial) i que fou condemnat a pagar 450€ per la falta de lesions per la qual se’l jutjava i a un 10% de les despeses judicials (però absolt del delicte de tortures i del delicte contra la integritat moral), com l’agent n.272 (que va ser acusat, jutjat i absolt pels mateixos fets) rebin una dura condemna, ja que considerem que ni de bon tros es pot considerar que s’hagi fet justícia amb aquesta resolució.

   Valorem que la sentència, en general, és més negativa que positiva. Es tracta d’un text ple de prejudicis, en el que es criminalitza a la Mònica pel fet de ser membre dels moviments socials i es banalitza i menysprea la possibilitat de què fos víctima d’un delicte de tortures. Si bé hi ha aspectes positius, ja que és la primera vegada que és condemna a un agent del GIE de la Policia Municipal de Terrassa i això significa un pas endavant en la lluita per la fi de la impunitat i la violència policial i que alhora dóna la raó a la campanya de denuncia pública realitzada; no podem estar contentes de cap manera amb la condemna als policies del GIE perquè només s’ha condemnat a un dels dos policies agressors, perquè la condemna per lesionar a Mònica és tan baixa que és un insult al sentit comú i una vergonya per la nostra societat que fer mal a les persones surti tan fàcil i amb penalitzacions tan lleus, ja que l’agent 153 ha estat condemnat a pagar 100€ per colpejar a la Mònica fent-la caure enrere, la mateixa acció que va causar la mort de Jonathan Carrillo dos anys després, i perquè la condemna només ha estat per les lesions.

   Entenem que, un cop coneguda aquesta resolució,l’Ajuntament de Terrassa ha de donar explicacions sobre el paper que ha tingut en aquest afer ja que, pagant l’advocat dels policies i presentant-se com a acusació particular contra la Mònica, ha quedat en evidència i ha demostrat que li importa ben poc la problemàtica que hi ha a Terrassa amb la Policia Municipal, implicada fins i tot en la mort d’un jove de la ciutat. A més, creiem que està jugant a dues bandes, ja que en altres casos on hi ha implicats els mateixos policies, els està investigant internament i fins i tot ha obert un expedient disciplinari a un d’ells. Aquesta sentència és un prou rellevant de cara a que l’Ajuntament prengui mesures que fins ara no prenia perquè no hi havia condemna.

   Seguint amb la nostra actitud inconformista i desobedient davant les injustícies i els abusos de poder informem que la campanya GIE Dissolució continuarà activa fins assolir el seu objectiu!

El proper dijous 28 de novembre a les 20h concentració durant el Ple Municipal.
SOLIDARITAT ANTIREPRESSIVA DE TERRASSA

——————————————————————————————————————————————

8-11-2013

ABSOLUCIÓ PARCIAL de la MÒNICA CONDEMNA INSUFICIENT del GIE

   Avui dijous 7 de novembre del 2013 la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona ha absolt a Mònica, membre dels moviments socials de Terrassa, dels delictes d’atemptat a l’autoritat i lesions pels quals havia estat jutjada. Però l’ha condemnada a pagar 700€ per una “falta de respecte i consideració”, per una “falta de maltracte d’obra” i per una “falta de lesions lleus” als agents de l’autoritat i a pagar el 60% de les despeses judicials.
Alhora l’agent n.153 de la policia municipal de Terrassa,adscrit al GIE(Grup d’Intervenció Especial), ha estat condemnat a pagar 450€ per la falta de lesions per la qual se’l jutjava i a un 10% de les despeses judicials, però absolt del delicte de tortures i del delicte contra la integritat moral. L’agent n.272, que va ser acusat i jutjat pels mateixos fets, ha estat absolt de la falta de lesions, del delicte de tortures i del delicte contra la integritat moral.
   La valoració que hem de fer de la sentència, en general, és més negativa que positiva. Es tracta d’un text ple de prejudicis, en el que es criminalitza a la Mònica pel fet de ser membre dels moviments socials i es banalitza i menysprea la possibilitat de què fos víctima d’un delicte de tortures.
Pel què fa a la part que afecta a la Mònica, el poc de positiu que té és l’absolució dels delictes que l’acusaven i jutjaven, fet que evita el perill que comportava la possibilitat real d’un ingrés a presó, però sobretot, el més important és que dóna una part de raó tant a la Mònica com a la campanya de suport i denúncia. Però tenint en compte que el que la campanya exigia era una absolució total i que no ha estat així perquè finalment ha estat condemnada per tres faltes lleus, fa que no puguem estar gens satisfetes.
En relació al que afecta als agents de policia, cal remarcar com a positiu que és la primera vegada que és condemna a un agent del GIE de la Policia Municipal de Terrassa i això significa un pas endavant en la lluita per la fi de la impunitat i la violència policial, alhora que dóna la raó a la campanya de denuncia pública realitzada i és un fet rellevant de cara a que l’Ajuntament prengui mesures que fins ara no prenia perquè no hi havia condemna. Però no podem estar contents de cap manera amb la condemna als policies del GIE perquè només s’ha condemnat a un dels dos policies agressors, perquè la condemna per lesionar a Mònica és tanbaixa que és un insult al sentit comú i una vergonya per la nostra societat que fer mal a les persones surti tan fàcil i amb penalitzacions tan lleus, ja que l’agent 153 ha estat condemnata pagar 100€ per colpejar a la Mònica fent-la caure enrere, lamateixa acció que va causar la mort de Jonathan Carrillo dos anys després, i perquè la condemna només ha estat per les lesions.
Per tot això, volem fer públic que estem completament en desacord amb el resultat de la sentència i que per aquest motiu ja ens hem posat en contacte amb els advocats per tal d’iniciar el procediment legal per recórrer a aquesta resolució.
Seguint amb la nostra actitud inconformista i desobedient davant les injustícies i els abusos de poder informem que la campanya GIE Dissolució continuarà activa fins assolir el seu objectiu.

   Per finalitzar volem agrair a totes les persones i col·lectius el suport i solidaritat rebut durant tota la campanya fins a dia d’avui. I informem que continuem en peu de guerra amb la convocatòria de demà a la qual us convidem a totes a assistir:

MANIFESTACIÓ CONTRA ELS ABUSOS DE PODER,

demà divendres 8 de novembre, sortida de l’estació de Renfe de Terrassa a les 19:30h de la tarda.

——————————————————————————————————————————

6/09/2013

MÒNICA ABSOLUCIÓ! GIE DISSOLUCIÓ!

– JUDICI SUSPÈS I APLAÇAT PER 3a VEGADA –

  Solidaritat Antirepressiva de Terrassa (SAT) emetem aquest comunicat per informar d’unaNOTÍCIA D’ÚLTIMA HORA referent al judici contra els agents 153 i 272 de la policia municipal de Terrassa adscrits al (GIE) Grup d’Intervenció Especial(acusats de tortures i lesions), i contra Mònica, membre d’Acció Autònoma, del Kasalet i dels moviments socials de Terrassa(acusada d’atemptat a l’autoritat i lesions).

   Avui, dijous 5 de setembre, l’Audiència Provincial de Barcelona ha comunicat altra vegada que EL JUDICI QUEDA SUSPÈS I APLAÇAT FINS EL 7 D’OCTUBRE A LES 10h DEL MATÍ, degut a que un dels jutges es troba de baixa laboral.

   Solidaritat Antirepressiva de Terrassa davant de la suspensió del judici previst per aquest dimarts 10 de setembre a les 10h el matí, informem que DESCONVOQUEM LA CONCENTRACIÓ DE SUPORT PREVISTA PEL MATEIX DIA A LES 9:30H A L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA (a les portes del Palau de Justícia al Pg. Lluís Companys 14-16 de Barcelona).

   Recordem que el judici es va iniciar (després de 6 anys de succeir el fets) el dijous 4 de juliol a la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona, i que es va suspendre i aplaçar pel 22 de juliol a les 12h. Però aquell dia es va suspendrenovament degut a un accident d’un dels jutges i es va tornar a fixar una nova data pel 10 de setembre a les 10h del matí.

   Hem de manifestar que lamentem, una vegada més, que el judici s’hagi hagut d’aplaçar de nou. Tota notícia que no sigui l’absolució de la Mònica i la condemna pels policies agressors és una mala notícia. Perquè significa que continuem sense que es faci justícia, perquè continuem amb policies violents pels carrers i amb total impunitat, i perquè és una vergonya que l’aparell judicial no actuï ràpida, eficaç i contundentment davant dels abusos de poder.

Solidaritat Antirepressiva de Terrassa – Acció Autònoma. Dijous 5 de setembre del 2013

———————————————————————————————–

18/07/2013

EL JUDICI CONTRA MÒNICA I ELS POLICIES QUE LA VAN AGREDIR S’HA APLAÇAT NOVAMENT FINS EL 10 DE SETEMBRE

Solidaritat Antirepressiva de Terrassa (SAT) emetem aquest comunicat per informar d’una NOTÍCIA D’ÚLTIMA HORA referent al judici contra els agents 153 i 272 de la policia municipal de Terrassa adscrits al (GIE) Grup d’Intervenció Especial(acusats de tortures i lesions), i contra Mònica, membre d’Acció Autònoma, del Kasalet i dels moviments socials de Terrassa(acusada d’atemptat a l’autoritat i lesions).

   EL JUDICI que es va iniciar, després de 6 anys de succeir el fets, el dijous 4 de juliol del 2013 a la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona, i que es va suspendre fins el proper dilluns 22 de juliol,S’HA SUSPÈS NOVAMENT I HA QUEDAT APLAÇAT FINS EL DIMARTS DIA 10 DE SETEMBRE DE 2013 A LES 10h DEL MATÍ.

   Ahir al migdia l’Audiència va comunicar als advocats la suspensió del judici previst pel proper dilluns 22 de juliol i els va citar a tots per avui al matí. En arribar els advocats han estat informats que el motiu de la suspensió era que un dels jutges havia estat operat degut a un accident. I que el judici s’havia aplaçat pel dimarts dia 10 del proper mes de setembre a les 10h del matí.

   Solidaritat Antirepressiva de Terrassa davant de la suspensió del judici previst per aquest dilluns 22 de juliol informem queDESCONVOQUEM LA CONCENTRACIÓ DE SUPORT PREVISTA PEL MATEIX DIA A LES 11:30H A L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA (a les portes del Palau de Justícia al Pg. Lluís Companys 14-16 de Barcelona).

   Tot i la suspensió del judici i desconvocar la concentració de suport a Barcelona, volem comunicar que ES MANTÉ LA CONCENTRACIÓ PREVISTA PER AQUESTA TARDA DAVANT L’AJUNTAMENT DE TERRASSA A LES 20h. i animem a totes a participar-hi, i que a les 20:30h farem una roda de premsa per informar de la nova situació.

   Hem de manifestar, però, que lamentem, una vegada més, que el judici s’hagi hagut d’aplaçar de nou. Tota notícia que no sigui l’absolució de la Mònica i la condemna pels policies agressors és una mala notícia. Perquè significa que continuem sense que es faci justícia, perquè continuem amb policies violents pels carrers i amb total impunitat, i perquè és una vergonya que l’aparell judicial no actuï ràpida, eficaç i contundentment davant dels abusos de poder.

   Finalment, i per acabar, hem de dir que nosaltres no ens cansarem ni ens aturarem. Portem 6 anys exigint la dissolució del GIE i l’absolució de la Mònica, i uns quants anys més denunciant la repressió als moviments socials, per tant no ens vindrà d’un mes i mig. Ans al contrari, l’aprofitarem per difondre i estendre la campanya a tots els racons durant l’estiu i així el proper 10 de setembre molta més gent coneixerà el cas, tindrem encara més suport, i esperem que gràcies a totes aconseguirem assolir els objectius de la campanya.

#MònicaSomTotes
MÒNICA ABSOLUCIÓ! GIE DISSOLUCIÓ!

SOLIDARITAT ANTIREPRESSIVA DE TERRASSA – ACCIÓ AUTÒNOMA.
DIJOUS 18 DE JULIOL DEL 2013

———————————————————————————————-

10/07/2013

EL JUDICI NO S’HA ACABAT! MÒNICA ABSOLUCIÓ! GIE DISSOLUCIÓ!

LA CAMPANYA CONTRA ELS ABUSOS POLICIALS I LA LLUITA PER L’ABSOLUCIÓ CONTINUA

El passat 4 de juliol es va celebrar a l’Audiència Provincial de Barcelona el judici contra els agents 153 i 272 del GIE(Grup d’Intervenció Especial) de la policia municipal de Terrassa per, pressumptament, haver agredit i lesionat a Mònica, membre dels moviments socials de Terrassa. Alhora també se la jutjava a ella acusada, pressumptament d’haver agredit als dos agents. El judici no es va acabar i continuarà el proper dilluns 22 de juliol a les 12h del migdia.

La campanya de suport i denuncia continua
La campanya “Mònica Absolució, GIE dissolució!” continua ben activa fins aconseguir els  objectius marcats. Fins el moment s’han recollit unes 1500 firmes de suport individuals i una trentena d’adhesions d’entitats i organitzacions socials, associacions de veïns i veïnes, formacions polítiques, etc. El passat 22 de juny es van manifestar unes 200 persones als a  Terrassa per exigir l’absolució de Mònica i la dissolució del GIE, el dijous 27 de juny es van concentrar pel mateix motiu 80 persones davant l’ajuntament de Terrassa mentre un membre de la CUP acompanyat de membres de SAT llegia un “prec i pregunta” al ple municipal. Alhora s’han realitzat una vintena de xerrades al Barcelonès, Vallès Occidental i Bages. Finalment el dijous 4 de juliol es va celebrar el judici i la concentració de suport on hi van assistir unes 60 persones, i d’aquestes, unes 20 van entrar a l’Audiència Provincial per acompanyar a la Mònica durant el judici. També es va fer una roda premsa on es va informar que els mateixos agents jutjats han estat recentment imputats també per agredir i lesionar a 9 persones.
El judici es reprendrà el dilluns 22 de juliol a les 12h del migdia, per aquest motiu, hi ha convocades les següents mobilitzacions:
• Dijous 18 de juliol, a les 20h. Concentració davant ajuntament de Terrassa.
• Dilluns 22 de juliol, a les 11:30h. Concentració davant l’Audiència Provincial BCN.

Provocacions policials a l’entrada al judici
Abans de comentar el judici volem denunciar públicament el comportament del GIE i la policia municipal de Terrassa que van intentar provocar a les persones solidàries concentrades.
I és que minuts abans de les 10h, hora prevista per l’inici de judici, va aparèixer un grup d’unes 15 persones amb texans i samarretes negres, amb ulleres de sol, gorres de visera i alguns, a més, amb “bragues” per tapar-se la cara. Es van col·locar a l’entrada de la porta principal del Palau de Justícia, es van quadrar amb actitud desafiant i provocadora cap a la concentració iun d’ells es va posar a gravar amb una càmera. Llavors les persones concentrades van descobrir que aquests personatges eren policies locals de Terrassa fora de servei, que les samarretes negres duien les sigles del GIE i que havien vingut a acompanyar als policies 153 i 272 que anaven a ser jutjats per tortures. Davant d’aquesta provocació les persones concentrades es van posar a denunciar amb crits la situació que s’estava donant i es van fer diverses fotos per deixar constància de l’actitud provocadora dels policies fora de servei.

Com ha denunciat la campanya “Mònica Absolució, GIE dissolució!” des de bon principi, aquest cos de la Policia Municipal de Terrassa s’ha caracteritzat per la seva prepotència, actitud provocadora i macarrisme, i al judici van tornar a demostrar clarament el seu tarannà.
Aquesta actitud a part de perjudicar la imatge ja malmesa de la Policia Municipal, també serveix per demostrar que tot el que ha denunciat la campanya sobre el comportament del GIE és tan cert que ni ells mateixos se n’amaguen.

Breu crònica del judici
El judici va començar cap a les 11h i es va realitzar amb relativa normalitat, primer va declarar la Mònica i després els policies 153 i 272. A continuació van declarar els testimonis: 5 policies per part de la defensa del GIE i un testimoni presencial per part de la defensa de Mònica. També van declarar com a testimonis una metgessa i el metge forense dels jutjats. Finalment quan els advocats i el fiscal havien de començar a exposar les seves conclusions finals, el jutge va suspendre el judici degut a que eren les 14:30h i va quedar aplaçat pel proper dilluns 22 de juliol a les 12h.
Excepte algunes rialles i i comentaris dels GIE acusats quan declarava la Mònica, per tal de posar-la nerviosa, i que no van aconseguir, el judici es va desenvolupar amb total normalitat. La Mònica va declarar tranquil·la i de forma coherent, tot i que la fiscal va intentar marejar-la i fer que es contradigués no ho va aconseguir. En canvi, els policies en la seva declaració es van contradir diverses vegades i no van saber respondre a vàries preguntes.
Els testimonis de la policia, casualment, eren tots policies. Es van limitar a dir que ells no van intervenir perquè havien marxat i que no havien vist res. En canvi el testimoni de la defensa de Mònica va declarar que això era fals, ja que mentre ell escoltava com agredien a la Mònica i preguntava el motiu, la resta de policies estava amb ell identificant-lo, i uns altres impedint que sortís gent d’un bar alarmada pels crits de la Mònica.
Després va declarar una metgessa de la Mútua de Terrassa, on van atendre a la Mònica, que va declarar no haver vist cap agressió, ni sentit cap crit d’auxili, ni haver vist cap comportament agressiu o intimidatori cap a Mònica. Però també va reconèixer que Mònica va estar sola amb els policies diversos moments, que a urgències hi ha molt soroll i crits, i que els metges descansen a una zona apartada de les visites cosa que dificulta que escoltessin algun crit d’auxili. També va reconèixer que la exploració va ser superficial, ja que Mònica estava emmanillada i que diverses zones van quedar sense reconeixement mèdic.
Després va declarar el metge forense. Aquest testimoni va ser dels més importants ja que va demostrar que l’agent 153 va estar mentint durant el judici i tot el procés. I això es degut a que anteriorment havia declarat que en 26 anys de servei mai s’havia lesionat, i que la lesió al dit, una capsulitis, li havia provocat, suposadament, la Mònica. Doncs el metge forense va aportar un document mèdic que demostrava que aquesta lesió se l’havia feta en una detenció anterior, 10 dies abans, tal i com el propi policia 153 ho havia declarat ell mateix al metge que el va atendre.
I en relació a la segona lesió, soferta pel policia 272(i causada per Mònica, suposadament, durant la detenció), també va quedar en entredit ja que, com va reconèixer el metge forense tant podia ser una esgarrapada, com una reacció al·lèrgica que podia tenir prèviament. A més, durant la declaració de tots el policies van declarar que anaven vestits amb l’uniforme del GIE, que es un “mono” integral, fosc i de tipus militar, per tant, si anaven amb màniga llarga era impossible que ningú els esgarrapés els braços.
Després de la declaració de tots els testimonis, va ser el torn dels advocats i el fiscal per començar a exposar les seves conclusions finals. En aquest moment però, el jutge va suspendre la sessió, degut a que eren dos quarts de tres de la tarda, i va quedar aplaçada fins el dilluns 22 de juliol a les 12 del migdia.
Solidaritat Antirepressiva de Terrassa – Acció Autònoma. 9 de juliol del 2013

—————————————–

MÒNICA ABSOLUCIÓ!!! GIE DISSOLUCIÓ!!!

Situació actual : Judici pel 4 de juliol del 2013
Dos policies municipals de Terrassa, membres de la secció antidisturbis anomenada GIE(Grup d’Intervenció Especial), han estat finalment acusats d’un delicte de tortures i, subsidiàriament, d’un delicte contra la integritat moral i d’una falta de lesions pels quals es demana inicialment 2 anys de presó, 12 anys d’inhabilitació i 4500€ de responsabilitat civil. Alhora, Mònica, membre del col·lectiu Acció Autònoma i el Kasalet i activista dels moviments socials de Terrassa ha estat acusada d’un delicte d’atemptat a l’autoritat i de lesions pels quals li demanen inicialment una suma de 2,8 anys de presó i 1800€ de responsabilitat civil. Un cop el Jutjat 3 de Terrassa va finalitzar la instrucció el gener del 2013, el procés es va traslladar a l’Audiència Provincial de Barcelona, que finalment ha fixat la data de judici pel proper 4 de juliol d’aquest 2013
Origen del cas
Els fets van succeir la nit del 12 de maig del 2007 quan, sortint del Kasalet, la Mònica va ser aturada per dos vehicles del GIE. Llavors va ser identificada violentament i posteriorment agredida i detinguda per dos agents per, suposadament, resistir-s’hi. Però l’abús de poder no va acabar aquí, la Mònica va demanar assistència mèdica degut a la agressió i va ser conduïda a Urgències on va ser víctima d’una nova agressió dels mateixos policies dins del propi hospital. Finalment va ser traslladada a comissaria, d’on va sortir el matí següent en llibertat amb càrrecs, acusada d’haver agredit ella als policies que la van detenir i apallissar.
Quan la justícia afavoreix als opressors i perjudica a les oprimides
Seguidament, es va presentar la denúncia contra els policies responsables de l’agressió per abús de poder i d’autoritat així com també per les lesions patides.
La lentitud judicial marca aquest procediment, demostrant una vegada més que la “justícia” avança lenta o ràpidament segons convingui i segons a qui es persegueixi.
Des dels Jutjats d’instrucció 3 de Terrassa s’ha fet palès el seu posicionament al costat del cos policial. Amb una clara voluntat d’entorpir el procés amb intents d’arxivar la denúncia, o separar-la del procés contra la Mònica. Com també substituir el delicte de lesions per una falta. Endarrerint durant més de 4 anys la declaració dels agents implicats en l’agressió.
Abusos de poder, impunitat policial i persecució política i judicial
Qualsevol persona pot adonar-se que 2 policies armats i entrenats en defensa personal agredint a una sola persona és un clar abús de poder i d’autoritat. I el fet que hagin passat 6 anys sense data de judici és un clar símptoma de la impunitat que gaudeix la policia. També cal destacar que no és un cas aïllat, sinó que s’han donat diversos casos de violència policial com les càrregues a l’acampada del 15M davant l’ajuntament, l’homicidi del veí de Terrassa Jonathan Carrillo, o la més recent, la càrrega policial a l’Ateneu Candela que va deixar 10 persones ferides.
Però el més greu de tot és que hi ha una clara intenció de persecució política ja que la companya agredida és membre i activista dels moviments socials de Terrassa amb una llarga trajectòria de lluita al moviment okupa(en defensa d’un habitatge digne i contra l’especulació), i en la lluita antifeixista i anticapitalista. I aquest és el veritable motiu: la repressió de la dissidència política i de totes aquelles persones que lluiten per intentar canviar les injustícies que pateix la societat.
En aquesta tasca repressora hi participa activament el poder judicial, processant, jutjant i condemnant als que opinen i actuen diferent al sistema establert i absolent o indultant a policies agressors, a polítics mafiosos i corruptes i a banquers estafadors.
Lluita i solidaritat
Fem una crida a la lluita i a la solidaritat de totes aquelles persones, col·lectius i organitzacions a denunciar aquest cas i a participar, col·laborar i difondre els diferents actes que es convoquin. Perquè avui és la Mònica, però demà pot ser qualsevol altra. No podem deixar sense resposta els atacs contra els moviments socials i els seus membres, perquè en definitiva són atacs contra l’organització popular, contra la justícia social i contra la llibertat. I només lluitant, donant la cara, amb el cap ben alt i el puny enlaire aconseguiren vèncer aquest sistema injust, generador d’odi, desigualtats i misèria.
Davant dels fets exposats exigim :
1. L’absolució de la Mònica ja que es tracta d’un judici polític on es vol jutjar el seu activisme i implicació social sota l’acusació d’haver agredit a la policia, quan en realitat va ser ella la víctima d’una agressió policial.
2. Que es procedeixi a la dissolució del Grup d’Intervenció Especial de la policia municipal de Terrassa per ser innecessari i per la seva clara funció de repressió política.
3. Que es suspengui de sou i feina tots els agents implicats en abusos de poder i tortures en cas de ser condemnats. I que retornin el sou rebut mentre treballaven i esperaven el judici.
4. Que es faci justícia, que no s’endarrereixin més els judicis i que s’actuï contundentment contra els responsables per tal que aquests casos no es tornin a repetir.
5. Un posicionament públic i clar de l’ajuntament de Terrassa i altres institucions contra aquestes actuacions policials violentes i l’assumpció d’una acusació particular contra els agents acusats en tots els casos.
Acció Autònoma – Solidaritat Antirepressiva de Terrassa. Maig 2013
Manifest en català pdf: manifest central gie definitiu

Avui dijous 30 de maig hem suspès temporalment la recollida de firmes de suport a la campanya “Mònica Absolució, GIE dissolució” degut a un error en les exigències del manifest central i alhora de les signatures.

Totes les signatures recollides fins ara seran anul·lades i eliminades i s’hauran de recollir de nou ja que no coincideixen, exactament, amb el que nosaltres volíem expressar i que detallem a continuació.

L’error, únicament, es troba al tercer punt on es demana que “…es suspengui de sou i feina tots els agents implicats en abusos de poder fins que es celebri el judici, i en cas de ser condemnats”.

Tota persona ha de ser considerada innocent i poder continuar la seva vida amb normalitat fins que no sigui jutjat i es demostri la seva culpabilitat. Tot i que, malauradament, en molts casos de detencions o acusacions cap a membres dels moviments socials aquest dret no es respecta, això no és motiu perquè nosaltres actuem de la mateixa manera.

Entenem que hem comès una equivocació, ja que la presumpció d’innocència és un dret bàsic i elemental que nosaltres sempre hem defensat, i seguim defensant que no pot ser vulnerat sota cap concepte.

Per tant demanem disculpes per la redacció d’aquest punt i reiterem que en cap cas la nostra intenció ha estat vulnerar cap dret, sinó remarcar que els agents condemnats han de respondre per tot el temps que hagin estat treballant des de que van cometre el delicte fins que van ser condemnats.

D’aquesta manera l’enunciat correcte del tercer punt de les exigències del manifest central de la campanya “Mònica Absolució, GIE dissolució” seria el següent:

“Que es suspengui de sou i feina tots els agents implicats en abusos de poder i tortures en cas de ser condemnats. I que retornin el sou rebut mentre treballaven i esperaven el judici”

A continuació tornem a difondre i penjar a la web el manifest central i les signatures corregides per tal de reprendre la seva difusió.

Moltes gràcies per la vostra atenció i comprensió.

Acció Autònoma. Solidaritat Antirepressiva de Terrassa
30 de Maig del 2013