Comunicats de suport

Treballadors municipals rebutgen posicionar-se contra la regidora denunciada per policies locals

En relació a la notícia publicada al Diari de Terrassa del dissabte dia 16 de gener amb el titular “Los trabajadores municipales respaldan la labor de la policia”, segons paraules expressades literalment per la Junta de Personal en ple de l’Ajuntament de Terrassa, un grup de treballadores i treballadors del mateix volem expressar la nostra disconformitat amb aquest titular pels motius que exposem a continuació:

Amb aquesta afirmació es dóna per fet el suport incondicional de tota la plantilla que treballa a l’Ajuntament, cosa que no és certa. Volem recordar als nostres representants de la Junta de Personal (SALT, UGT, CC.OO i SFP-CSL), que posicionaments i decisions com aquestes han d’estar avalades, en tot moment, per l’assemblea de treballadors i treballadores de l’Ajuntament, fet que no s’ha produït.

Amb aquesta manera de fer, s’està actuant com a sindicats corporatius i posant-nos a tothom com a còmplices d’una querella contra una regidora de la CUP que l’únic que va fer va ser exposar en un Ple Municipal -espai polític de debat- una opinió i un posicionament polític contemplat en el seu programa electoral el qual, volem recordar, va rebre un important suport de la població en les darreres eleccions municipals.

No estem d’acord que en el nostre nom es barregin conceptes, no s’identifiqui el problema real i es realitzi una diagnosi interessada de les declaracions d’una representant política escollida democràticament.

Considerem que no ajuda a clarificar l’origen d’aquest conflicte opinions que tergiversen la realitat, ja que en cap moment s’ha posat en qüestió a la totalitat de la plantilla de la Policia Municipal de Terrassa, només s’està parlant d’un cos especial amb unes atribucions que, pel seu contingut, es troben molt lluny de les necessitats ciutadanes.

Creiem que el que posa en evidència aquesta situació és que cal encetar un diàleg sobre quin model de policia local necessitem i quines funcions hauria de tenir, com ja s’ha fet en altres poblacions properes com són Sabadell o Badalona.

Aquest debat hauria de fer-se comptant amb el mateix cos de policia, amb els seus representants sindicals i amb l’establiment de formes participatives obertes a les opinions de la ciutadania.

Per tot plegat, considerem necessari que es retiri la querella presentada, com a pas previ per avançar en aquest procés deliberatiu, polític i ciutadà.

Santi Aragonès

———————————————————————————————-

SECCIÓ SINDICAL DE LA CNT DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

 Comunicat:

 Arrel del conflicte generat per a un grup de policies municipals del GIE tot denunciant als Jutjats a la regidora de la CUP Sra. Maria Sirvent, volem expressar els següents aspectes:

 

  1. Mai hem considerat necessari que l’estat utilitzi cossos policials al seu servei i de determinats poders fàctics per anar contra la ciutadania, sobretot d’esquerres, ja siguin organitzacions sindicals com polítiques. Mentrestant, els grups d’extrema dreta estan protegits pels poders de l’estat i sobretot per la policia de torn, que campen sense cap control, ni exigència.  Per tant, no calen cossos antiavalots de caràcter repressiu.
  2. Mai hem entès que Ajuntaments governats pels que s’anomenen “d’esquerres” (Ajuntament de Barcelona o de Terrassa), vagin crear cossos antiavalots dins el marc de la Policia Municipal. Per tant, quina necessitat tenia aquest Ajuntament de posar en marxa un GIE?

Com no entenem que l’equip de govern actual no hagi pres com a primera mesura el desmantellament d’aquest cos, inútil, poc transparent i amb uns comportaments, actituds i accions poc clares, favorables i en res ajuda al que ha de ser un cos de proximitat i ajuda a la ciutadania.  S’ha convertit en una veritable xacra i que en res ajuda a l’equip de govern i no té cap necessitat de mantenir-lo.

  1. L’actitud dels seus membres (GIE) al plantejar una denúncia als jutjats, contra la regidora, que és un càrrec públic electe i que pot plantejar el fet de demanar la disolució d’aquest cos i fer les consideracions que vulgui al respecte, sobretot, quan ho portava en el seu programa electoral, no comporta que els esmentats afectats, encara que sigui a títol personal, no haurien d’haver interposat cap denúncia, i s’haurien de preocupar més de la seva funció i exigència vers la ciutadania i el compliment dels seus deures vers aquesta, i no fer una defensa corporativa que en res ajuda a la Policia Municipal en el seu conjunt. Com no ajuda a la mateixa Policia el donar-lis suport corporatiu, que tindrà conseqüències sobre el conjunt.
  2. Per tant, el que cal és que d’una vegada l’equip de govern prengui una decisió per a disoldrà aquest cos, per inútil i innecessari, que no ajuda a les funcions de la Policia Municipal, que a més necessita dotar-se de més personal per a exercir de veritat la seva funció vers la ciutadania.

   Com també cal, revisar els protocols de funcionament de la Policia Municipal per a millorar les seves competències i funcions, cara a la ciutadania.

      El que no necessitem segur, és duplicar funcions que tenen un cost a la ciutadania important, i no cal anar afegint funcions duplicades i que comporten costos i despeses, ja hi ha massa cossos policials per a una funció repressiva: GIES, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Exèrcit…  Per tant, el GIE dins la Policia Municipal és innecessari totalment al marge dels comportaments i actituds d’aquest cos, que ni volem valorar, ni ens interessa la seva funció. Calen policies de proximitat al servei de la ciutadania, tal com dèiem, i aquí és on s’han de derivar els recursos i accions.

 

  1. Per tant, donem ple suport a la regidora de la CUP Sra. Maria Sirvent i esperem que la denúncia dels membres de la GIE no tingui cap efecte, i el que cal  de veritat es  resoldrà  l’existència d’aquest cos i que l’equip de govern d’una vegada prengui una decisió i es deixi de fer intermediacions de res, ja que l’objectiu no és que un càrrec electe modifiqui la seva llibertat d’expressió i acció política que la contradigui, sinó, que es vagi al fons del problema. I esperem que l’oposició també sigui proactiva contra aquesta decisió totalment injustificada.

——————————————————————————

OPINIONS I DEMANDES DE LA FAVT SOBRE EL GRUP D’INTERVENCIÓ DE LA POLICIA MUNICIPAL I LA DENÚNCIA INTERPOSADA CONTRA LA REGIDORA DE LA CUP DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

La FAVT estem en el Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i, en el seu dia, vàrem sol·licitar, per escrit, a l’Ajuntament de Terrassa, TRACTAR EL TEMA DE LA DISSOLUCIÓ DEL GRUP D’INTERVENCIÓ DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TERRASSA en el Consell que es va fer el passat 27 de novembre de 2015.

Per una sèrie d’incidències prèvies a la reunió succeïdes als membres de la FAVT que havien d’exposar el tema, va fer que no poguéssim estar i expressar la nostra opinió en aquest Consell.

Això, combinat en les inèdites i excepcionals circumstàncies que es donen a la nostra ciutat per la denúncia feta per 15 policies municipals contra la regidora de la CUP a l’Ajuntament basada en les paraules que va dir en el Ple Municipal del mes juliol 2015, demanant el mateix del què volem parlar la FAVT, la petició de dissolució del Grup d’intervenció de la Policia Municipal de Terrassa, fa que trenquem la nostra norma de no parlar de res relacionat amb partits polítics i que ens sentim obligats a expressar la nostra opinió i demandes a tota la ciutadania.

OPINIONS

El Grup d’intervenció de la Policia Municipal és un subgrup, que té com a finalitat intervencions ràpides i contundents, tipus antidisturbis, que és molt discutible hagin de fer els membres d’aquest cos a la nostra ciutat, tant des del punt de vista conceptual del que ha de ser la Policia Municipal, com des dels recursos econòmics que se li destinen, perquè les seves funcions considerem que poden fer-les els Mossos d’Esquadra.

Des del punt de vista dels conceptes, la FAVT volem que la Policia Municipal sigui propera, útil, transparent i amable amb els ciutadans i ens sembla evident que, per la seva pròpia estructura i funcionament, el Grup d’Intervenció de la Policia Municipal no pot tenir aquestes característiques.

Referent a les paraules de la regidora de la CUP, objecte de la denúncia, considerem que el seu fons i la seva intenció no són molt diferents i es basen en el legítim dret d’expressar-se sobre el què no veu bé per millorar-ho.

Tot plegat no és un atac a la Policia Municipal, en el seu conjunt, que considerem necessària i funciona, en general, de manera correcta.

Per tot l’exposat:

DEMANEM

1a QUE l’Ajuntament obri un debat ciutadà sobre el Model de Policia Municipal que volem i ELIMINI el Grup d’Intervenció de la Policia Municipal si així ho desitja la majoria dels ciutadans i entitats que hi participin i, està clar, sense pèrdua de llocs de treball dels seus membres que podrien augmentar l’eficàcia de la Policia Municipal potenciant altres serveis propis del cos.

2a QUE, com un acte per afavorir la convivència, la concòrdia i el bé comú, els 15 membres de la Policia Municipal que han interposat la denúncia contra la regidora de la CUP de l’Ajuntament de Terrassa la deixin sense efecte i la retirin el que, estem segurs, desitgem moltes persones i entitats de la nostra ciutat.

Junta FAVT Terrassa, 14 de gener del 2016

———————————————————–

articlemarcel